Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HALICZANIN, almanach lit.

  HALICZANIN, almanach lit., wyd. we Lwowie 1830, t. 1-2, przez W. Chłędowskiego. Uznany za manifest romantyzmu galie., reprezentował dwie postawy współpracujących z nim pokoleń: starsze - pionierów kultury galie. (Chłędowski, E. Brocki, J.N. Kamiński), do uznania nowej epoki w literaturze doszło przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALAS FRANTlSEK

  HALAS FRANTlSEK, ur. 3 X 1901 w Brnie, zm. 27 X 1949 w Pradze, czes. poeta, tłumacz literatury polskiej. Odegrał rolę nowatorską w poezji czes. l. trzydziestych (debiut 1927). Działacz antyfaszystowski, po wojnie prezes Zw. Pisarzy Czeskich. Podczas II wojny świat, współpracował z prasą podziemną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJDA WAWRZYNIEC

  HAJDA WAWRZYNIEC, ur. 8 VIII 1844 w Bobrownikach (pod Tarnowskimi Górami), zm. 25 III 1923 w Piekarach Śl., śl. działacz kult.-polit., poeta ludowy. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, samouk; górnik, przerwał pracę 1871 po utracie wzroku w wypadku w kopalni. Czynny w życiu społ. i kult. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHN WIKTOR

  HAHN WIKTOR, ur. 9 IX 1871 w Wiedniu, zm. 2 XI 1959 w Warszawie, bibliograf i historyk literatury, edytor. W 1889-93 studiował na Uniw. Lwow., gł. pod kierunkiem R. Piłata i L. Ćwiklińskiego, 1906 habilitowany, od 1917 prof. Uniw. Lwow., od 1921 KUL, po 1945 kontynuował pracę nauk. i pedag. na UW (prof...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIŻDŻĘ NA WASZĄ ROMANTYCZNĄ TRÓJCĘ!

  GWIŻDŻĘ NA WASZĄ ROMANTYCZNĄ TRÓJCĘ!, incipit wiersza A. Nowaczyńskiego ze zbioru —» Meandry (1911). Wiersz (oznaczony nrem 99) był prowokacyjnym wyjaskrawieniem tez S. Wyspiańskiego z —» Wyzwolenia i wyrażał przekonanie o zgubnym wpływie poezji i uczuciowości romant. na świadomość nar...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIŻDŻ FELIKS

  GWIŻDŻ FELIKS, ur. 12 I 1885 w Odrowążu (Podhale), zm. 27 V 1952 w Warszawie, poeta, dramaturg, działacz społ. i polityczny. Studiował na UJ. Poseł na sejm 1928-35, 1935-38 senator, związany z obozem piłsudczyków. Wybitny organizator ruchu regionalnego. Red. 1903-09 „Kuriera Lwow.", 1909-12 „Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDKA CIESZYŃSKA. Pismo naukowe i zabawne

  GWIAZDKA CIESZYŃSKA. Pismo naukowe i zabawne, tygodnik, wyd. w Cieszynie 1851-1939 (od 1906 2 razy w tyg.); kontynuacja: >„Tygodnika Cieszyńskiego"; redaktorami byli m. in.: P. Stalmach (1851-87) i J. Londzin (1890-1929, z przerwami). Pismo realizowało program uświadomienia nar. ludności pol. Śląska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIAZDA. Książka składkowa

  GWIAZDA. Książka składkowa (w nrze 1 podtyt. Pismo zbiorowe), pismo zbiór., wyd. 1846 przez Z. Fisza w Petersburgu, 1847—49 przez J. Jurkiewicza w Kijowie. Założone przez Fisza, Jurkiewicza i A. Marcinkowskiego w celu uniezależnienia się od „Tygodnika Petersb.", zrazu bez intencji polemicznych (w nrze 1...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWAGNIN ALEKSANDER, Guagnino

  GWAGNIN ALEKSANDER, Guagnino, ur. 1534 w Weronie, zm. 1614 w Krakowie, dziejopis. Pochodził ze zubożałej szlachty wł., walczył w wojsku pol. za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, otrzymał indygenat pol. 1571. Pod jego komendą służył M. Stryjkowski, który dzieło wyd. pod nazwiskiem G. wymienia w swej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZOWIUSZ, Gusovius, JAN GOTFRYD

  GUZOWIUSZ, Gusovius, JAN GOTFRYD, ur. 5 IV 1735 w Iławce (Prusy Wsch.), zm. 3 IX 1785 w Gdańsku, nauczyciel języka pol., tłumacz. Wykształcenie zdobyte w gimn. toruńskim i gd. uzupełnił studiami filoz. i teol. w Rostocku; ok. 1760 osiadł w Gdańsku, od 1766 był nauczycielem gimn., od 1773 lektorem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt

Do góry