Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HELION, akademickie koło lit.-artyst.

  HELION, akademickie koło lit.-artyst. na UJ działające 1921-25; kontynuacja koła „Sympozjon", które prowadził R. Eminowicz. Prezesurę H. sprawował początkowo J. Janowski, w 1925 J. Braun, sekretarzem był W. Zechenter, skarbnikiem J.A. Gałuszka. Członkami byli m. in.: A. Czermiński, M. Dadlez, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELCEL ANTONI ZYGMUNT

  HELCEL ANTONI ZYGMUNT, ur. 12 XI1808 w Krakowie, zm. 31 III 1870 tamże, historyk prawa, publicysta, wydawca. Ukończył 1827 prawo na UJ; studiował też we Wrocławiu, Berlinie i Heidelbergu; uczeń J.S. Bandtkiego, E. Gansa, F.C. Savigny'ego, Hegla. Uczestnik powstania 1830-31. W Krakowie prowadził 1834-37...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEKSAMETR, Heksametr polski

  HEKSAMETR, w antycznej —> metryce wers sześciomiarowy —> metrum), w którym pierwsze cztery —> stopy były daktylami (wymiennymi na spondeje), piąta - daktylem, szósta - trochejem lub spondejem; dwie końcowe stopy tworzyły charakterystyczną dla h. —> klauzulę, zw. spadkiem adonicznym. Schemat metryczny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /3 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJNAŁ [węg. 'zorza']

  HEJNAŁ [węg. 'zorza'], pierwotnie w średniow. Europie środk.-wsch. zawołanie nocnego stróża ogłaszającego świt; zawołaniu towarzyszył sygnał trąbki. Z h. krakowskim, granym z wieży kościoła Mariackiego, związane jest podanie o strażniku przeszytym tatarską strzałą, w chwili gdy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIMB LUDWIK

  HEIMB LUDWIK, ur. ok. 1710 w Cieszynie, zm. 1765 w Pruchnej pod Cieszynem, poeta, tłumacz. Ksiądz kat., proboszcz w Skoczowie, a od 1761 w Pruchnej. Z twórczości H. zachowały się 2 poematy okolicznościowe, w których opiewał ziemię śl.: złożona dystychem Pochwała Łysej Góry (inc. „Łysa góra, piękna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEIDENSTEIN REINHOLD

  HEIDENSTEIN REINHOLD, ur. 1553 prawdop. w Królewcu, zm. 24 XII 1620 w Suleczynie (Pomorze), historyk, prawnik. Spolszczony Niemiec, odbył długoletnie studia na uniw. w Królewcu (1566), Wittenbęrdze (1571), Padwie (prawo 1577-81) oraz we Francji (Orlean, Paryż), gdzie zaprzyjaźnił się z poetą-rysownikiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HECZKO JERZY BOGUSŁAW, pseud. J.H. Prawdowski

  HECZKO JERZY BOGUSŁAW, pseud. J.H. Prawdowski, ur. 14 V 1825 w Łyżbicach (Śląsk Cieszyński), zm. 11 V 1907 w Ligotce Kameralnej, śl. pisarz religijny. Pochodził ż rodziny chłopskiej. Po studiach teol. w Wiedniu i Szwajcarii był 1859-1907 pastorem w Ligotce Kameralnej. W 1881-90 prezes Ewang. Tow...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HECK KORNELI JULIUSZ

  HECK KORNELI JULIUSZ, ur. 9 IX 1860 w Zborowie (Lwowskie), zm. 11 VII 1911 we Lwowie, historyk literatury, wydawca, bibliograf. Po ukończeniu filologii klas. na Uniw. Lwow. 1885 studiował za granicą, po powrocie uzyskał doktorat 1896; był nauczycielem gimn. w Stryju, w Krakowie i we Lwowie; 1902-06...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTUNGOWIE

  HARTUNGOWIE, drukarsko-księgarska rodzina niem. w Królewcu, prowadząca na dużą skalę druk (1732-1871, ponad 360 pozycji) i sprzedaż (1745-98) publikacji polskich. Założył firmę JOHANN HEINRICH (1699-1756), który 1734 przejął drukarnię J. Steltera, 1751 —> Reussnerów, a 1745 otworzył własną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTLEB MIECZYSŁAW

  HARTLEB MIECZYSŁAW, ur. 24 XI1895 w Zbarażu, zm. 1 V 1935 w Warszawie, historyk literatury. Brat Kazimierza, historyka. W 1914-22 studiował na UJK (z przerwą wojenną), m. in. pod kier. W. Bruchnalskiego i J. Kallenbacha; habilitowany 1926, wykładał na UW jako docent. Zajmował się estet. problematyką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt

Do góry