Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HERBERT ZBIGNIEW

  HERBERT ZBIGNIEW, ur. 29 X 1924 we Lwowie, poeta, dramatopisarz, eseista. Podczas wojny uczył się na tajnych kompletach gimn., 1943 rozpoczął studia polonist. w konspiracyjnym UJK; brał udział w ruchu oporu w szeregach AK. Od 1944 w Krakowie, 1948 przeniósł się do Sopotu, 1949 do Torunia, 1950...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /4 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBARZE, księgi herbowe

  HERBARZE, księgi herbowe. Powstały w średniow. Europie (XIII w.); początkowo zawierały tylko rysunki lub opisy herbów i wykazy posługujących się nimi rodzin szlach., z czasem także krótkie informacje o tych rodzinach. Pierwszy i na długo jedyny h. polski typu zach.eur. to J. Długosza Insignia seu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /5 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbaćiauskas

  HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbaćiauskas, ur. 20 X 1876 w Łankieliszkach (Suwalszczyzna), zm. 3 XII 1944 w Krakowie, Litwin piszący w językach pol.i litew., krytyk, publicysta, tłumacz, dramaturg. W 1901-06 studiował na UJ. Współpracował z > Zielonym Balonikiem jako recytator własnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK VI NA ŁOWACH. Komedia we trzech aktach

  HENRYK VI NA ŁOWACH. Komedia we trzech aktach, komedia (przez niektórych badaczy zaliczana do —> dram) W. Bogusławskiego, powst. i wyd. 1792, „przestosowana" z ang. „powiastki dram." R. Dodsleya The King and the Miller of Mansfield (1737) za pośrednictwem przekł. franc. C. Patu (1756). Adaptacja nie polega...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENECZEK, Heneczkowski, Chynecki, TEODOR WOJCIECH

  HENECZEK, Heneczkowski, Chynecki, TEODOR WOJCIECH, ur. 16 IV 1817 w Częstochowie, zm. po 1872 w Przycisnej, drukarz, wydawca. W 1847 założył drukarnię (działała pod nazw. Józefa Heera) w Piekarach Śl.; wydawca rel. literatury straganowej (śpiewników kośc., żywotów świętych i opowieści bibl.)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENKIEL DIONIZY

  HENKIEL DIONIZY, ur. 1842 w Jaronicach (Kijowszczyzna), zm. 23 V 1920 w Warszawie, krytyk, publicysta, dziennikarz. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Za udział w powstaniu 1863 zesłany na Syberię; 1870 osiadł w Warszawie. Pracę publicyst. zaczął w „Tygodniku Ilustr.", w którym 1870-72 zamieszczał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEN JÓZEF

  HEN JÓZEF, ur. 8 XI 1923 w Warszawie, prozaik, reportażysta, scenarzysta i reżyser filmowy. W czasie wojny przebywał na terenie ZSRR, gdzie m. in. uczęszczał do szkoły pedag., walczył w szeregach Armii Czerwonej. Ukończył Polit. Szkołę Oficerską w Lublinie 1945; 1944-52 w lud. wojsku polskim. Był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMPEL JAN, pseud. Jan Boży, Jan Wiślak, Jan Bezdomny, H. Janowicz i in.

  HEMPEL JAN, pseud. Jan Boży, Jan Wiślak, Jan Bezdomny, H. Janowicz i in., ur. 3 V 1877 w Prawdzie (Podlasie), zm. w styczniu (?) 1937 w ZSRR, działacz polit., publicysta, krytyk lit., wydawca. Po wczesnym zerwaniu z rodziną utrzymywał się z pracy fiz., a wiedzę zdobywał drogą samokształcenia. Zwiedził...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELTMAN WIKTOR

  HELTMAN WIKTOR, ur. 23 XII 1796 w Wierzchowicach (Podlasie), zm. 16 VII 1874 w Schaerbeek (Belgia), działacz polit., publicysta. Uczestnik konspiracji młodzieży w zaborze ros. (m. in. Zw. Wolnych Polaków, którego jawny organ, „Dekadę Pol.", 1821 redagował), uwięziony i wcielony do wojska, dostawszy się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka

  HELSZTYŃSKI STANISŁAW, pierwotne nazwisko Skorupka, ur. 13 IV 1891 w Kosowie pod Gostyniem, historyk literatury ang. i pol., prozaik i poeta, tłumacz. Syn Tomasza i brat Wawrzyńca Skorupków, pamiętnikarzy ludowych. Od 1905 w Krakowie, studiował teologię na UJ, nast. anglistykę w Munster i Monachium (1916...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt

Do góry