Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HERNAS CZESŁAW

  HERNAS CZESŁAW, ur. 12 VII 1928 w Sokalu, historyk literatury, folklorysta. W 1947-51 studiował filologię pol. na UWr. pod kierunkiem T. Mikulskiego; 1964 habilitowany, od 1971 prof. UWr. i dyr. Instytutu Filologii Pol. tegoż uniw.; 1948-51 sekretarz red. —» „Zeszytów Wrocławskich", 1956-57 członekred...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN MAXIME

  HERMAN MAXIME ur. 15 X 1888, zm. 21 I 1970, franc. polonista; prof. literatury ros. i pol. na uniw. w Lille. Karierę nauk. rozpoczął jako germanista. Pracę doktorską poświęcił S. Przybyszewskiemu: Un satanistę polonais (1939), dając zarys życia i analizę twórczości pisarza do 1900. Napisał Histoire...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANN ALOIS

  HERMANN ALOIS, ur. 18 III 1923 w Łodzi, niem. polonista i tłumacz (NRD). Prof. historii literatury pol. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Autor studium Die polnische Literatur in der DDR (1969), prac o pol. romantyzmie (m. in. Naród i rewolucja w polskiej literaturze romantycznej, „Pam. Lit." 1973 z. 2)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW

  HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW, ur. 20 V 1919 w Kielcach, prozaik, krytyk literacki. W czasie studiów polonist. na UW (1937-39) współpracował z czasopismami lit. (m. in. kierownik lit. tygodnika „Orka na Ugorze"). Podczas okupacji niem. początkowo w Warszawie, współorganizator (1939) konspiracyjnej Pol. Ludowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERKULES, tyt. pierwotny Gadka Hrycia z Fortuną

  HERKULES, tyt. pierwotny Gadka Hrycia z Fortuną, dialog wierszem i prozą J. Sz. Herburta, wyd. w Dobromilu 1612, wraz z Herkulesem słowieńskim K. Miaskowskiego i Wizerunkiem utrapionej Rzeczypospolitej (przeróbka pol. Apocalipsis J. D. Solikowskiego) Piotra Grzegorzkowica (prawdop. jest to pseud. Herburta)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDEN JAN

  HERDEN JAN, ur. 11 IV 1635 w Toruniu, zm. 21 VIII 1680 we Wrocławiu, poeta, pisarz luterański. Od 1654 studiował w Wittenberdze, 1657-63 kaznodzieja niem. i pol. w Bojanowie, 1663 we Wschowie, od 1669 diakon pol. w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu (od 1672 archidiakon). Słynął jako kaznodzieja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERCEN ALEKSANDR IWANOWICZ, pseud. Iskander

  HERCEN ALEKSANDR IWANOWICZ, pseud. Iskander, ur. 25 III (6IV) 1812 w Moskwie, zm. 9 (21) 11870 w Paryżu, ros. pisarz, publicysta, działacz polit., związany blisko ze sprawami polskimi. Wychowany w atmosferze kultu dla rewol. ruchu dekabrystów oraz romant. poezji ros. i eur.; studiował na wydziale fiz.-mat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT JAN SZCZĘSNY, pseud. Andrzej Maczuski, Piotr Grzegorzkowic(?)

  HERBURT JAN SZCZĘSNY, pseud. Andrzej Maczuski, Piotr Grzegorzkowic(?), ur. 1567, zm. 31 XII 1616 w Dobromilu (Przemyskie), pisarz polit., wydawca. Syn Jana, kasztelana sanockiego, studiował w Akad. Krak. i za granicą, w Paryżu i Ingolstadcie. Parał się dyplomacją, posłował na sejmy. Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBINIUS JAN

  HERBINIUS JAN, ur. 1626 w Byczynie (data chrztu 12 X), zm. 7 III 1679 w Grudziądzu, uczony, protest, pisarz rei., tłumacz. Pochodził z rodziny Kapustów, nazw. zlatynizował ojciec. Kształcił się w Gd. Gimn. Akad., nast. na uniw. w Lejdzie i Wittenberdze. Organizator i rektor szkół protest, na Śląsku i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST BENEDYKT, Herbestus Neapolitanus

  HERBEST BENEDYKT, Herbestus Neapolitanus, ur. ok. 1531 w Nowym Mieście pod Dobromilem (Przemyskie), zm. 4 III 1598 w Jarosławiu, retor, filolog, pisarz pedag., teolog i polemista katolicki. Mieszczanin, studiował w Akad. Krak. 1548-50 (bakalaureat). Rektor szkół: we Lwowie, Panny Marii w Krakowie, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt

Do góry