Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA O PAPIEŻU JANIE

  HISTORIA O PAPIEŻU JANIE, najgłośniejsza wersja szeroko znanej opowieści średniow. o uczonej dziewczynie, która w przebraniu męskim zdobywa wykształcenie i oskarżona przez nierządną kobietę o ojcostwo jej dziecka, przed sądem dowodzi swej płci. Wersja ta, pochodząca znad Renu, przylgnęła do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O MELUZYNIE

  HISTORIA O MELUZYNIE, utwór stanowiący rzadki w literaturze pol. pogłos starofranc. romansu fantastyczno-rycerskiego z w. XIV, przełożony z późniejszej wersji niem. (1456) przez M. Siennika, wyd. w Krakowie 1569. Autor franc., Jehan d'Arras, podjął 1387-93 znany szeroko w Europie i Azji motyw baśniowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O MAGIELONIE

  HISTORIA O MAGIELONIE, późnośredniow. romans rycerski, powst. we Francji w poł. XV w., nie znanego autorstwa, w Polsce przyswojony z wersji niem. V. Warbecka (1527, druk. 1535) prawdop. przez M. Siennika ok. 1570 (wyd. nie dochowane, tekst znany z edycji XVII- i XVIII-wiecznych). Treścią romansu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O FORTUNACIE

  HISTORIA O FORTUNACIE, pierwsza w literaturze pol. powieść przygodowa, przekład średniow. romansu niem. (z 1509), dokonany przez nieznanego tłumacza (unikatowy prwdr. nie zawiera karty tyt.), wyd. w Krakowie ok. 1570. Łączy cechy romansu rycerskiego, awanturniczego, bajki. Młody Cypryjczyk, obdarzony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA NOWELISTYCZNA

  HISTORIA NOWELISTYCZNA, termin przyjęty współcześnie, oznaczający gatunek staropol. prozy fabularnej, należący, óbok krótszej facecji i dłuższego —»  romansu, do podstawowych form tej prozy, a rozwijający się na zasadzie adaptacji pewnych przejawów i nurtów zach.eur. noweli. Termin historia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa

  HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa, dzieło A. Naruszewicza, doprowadzone do 1386, powst. na zlecenie króla 1775-79 (nad t. 1 pracował autor i później), wyd. w. Warszawie: t. 2-7 1780-86, t. 1 1824. Poprzedzone Memoriałem względem pisania historii narodowej, przedstawionym królowi 1775...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY

  HISTORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) badająca i porządkująca zjawiska lit. w układzie chronol., w rozmaitych, wewnętrznych i zewnętrznych, związkach i zależnościach, przede wszystkim przyczynowo-genetycznych. Przedmiotem h.l. są konkretne, jednostkowe elementy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /36 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŁKA W PŁOCIE, według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana

  HISTORIA KOŁKA W PŁOCIE, według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana, ostatnia z cyklu powieści lud. J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1859, wyd. os. w Wilnie 1860. Oryginalny pomysł kompozycyjny: równoległe prowadzenie dwu wątków - dziejów obdarzonego artyst. naturą i talentem muz. Sachara...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia

  HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia, seria IBL PAN, wyd. w Warszawie przez PIW od 1961, red. m. in. przez M. Janion i M. Żmigrodzką. Obejmuje prace naukowe z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze (do 1967 odrębne podserie dla teorii i historii literatury), poświęcone poszczególnym pisarzom (np. O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA, powieść I. Krasickiego

  HISTORIA, powieść I. Krasickiego, zaczęta przed 1776, wyd. w Warszawie 1779, pod uzup. (mylnie: H. ma 3 cz.) przez wydawcę tyt. Historia na dwie księgi podzielona. Podstawą ramowej kompozycji utworu jest mistyfikacja lit.: znaleziony przypadkiem rkps okazuje się autobiografią Grumdryppa, który - należąc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 323

  praca w formacie txt

Do góry