Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HOFFMAN KAROL BOROMEUSZ

  HOFFMAN KAROL BOROMEUSZ, ur. 1798 w Wieruchowie pod Warszawą, zm. 6 VII 1875 w Dreźnie, mąż Klementyny, historyk, publicysta, wydawca. Prawnik z wykształcenia (od 1829 jeden z dyr. Banku Pol.), do marca 1831 kierował spółką drukarsko-wydawniczą pod firmą A. Gałęzowski, zał. 1827 przez grono...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFF BOGUMIŁ

  HOFF BOGUMIŁ, ur. 6 VI1829 w Radomiu, zm. w lutym lub marcu 1894 w Wiśle, zbieracz i wydawca materiałów etnogr., malarz amator. Przez wiele lat był dzierżawcą majątków ziemskich i urzędnikiem kolejowym w Galicji, później przebywał w Poznaniu (wydalony 1870 przez władze prus.), na Śląsku Ciesz, i w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOESICK, Hósick, FERDYNAND

  HOESICK, Hósick, FERDYNAND, ur. 16 X 1867 w Warszawie, zm. 12 IV 1941 tamże, historyk literatury, pisarz, wydawca. Studiował w Rydze, Heidelbergu, na UJ i Sorbonie. Od 1891 w Warszawie, gdzie 1900-13 kierował (od 1905 wydzierżawił) firmą wydawn. ojca, Ferdynanda Wilhelma, zał. 1865. W 1902 stał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁASKO MAREK

  HŁASKO MAREK, ur. 1411934 w Warszawie, zm. 14 VI 1969 w Wiesbaden (RFN), prozaik; 1951-53 pracował jako kierowca w bazach samochodów ciężarowych; 1955-57 red. działu prozy w warsz. tygodniku „Po prostu". Twórczość rozpoczął 1951, debiutował w prasie 1954, rozgłos zyskał zbiorem opowiadań Pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Kontakty Polski z Hiszpanią sięgają wieków średnich, jednak o początkach znajomości literatury hiszp. w Polsce mówić można w końcu XVI i w XVII w., kiedy kultura Hiszpanii i jej promieniowanie przenikają w głąb Europy. Łącznikami byli pol. dyplomaci i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /13 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

  HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM, misterium wielkanocne, druk. prawdop. w Krakowie ok. 1580-82, pod nazw. —> Mikołaja z Wilkowiecka. Czy był on istotnie autorem, nie ma pewności; prawdopodobniej-sze wydaje się przypuszczenie, iż z dawniejszego tekstu pasyj-no-rezurekcyjnego wyodrębnił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA SZEWCA JANA KILIŃSKIEGO

  HISTORIA SZEWCA JANA KILIŃSKIEGO, radnego miasta Warszawy, pułkownika Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dowódcy 20 pułku piechoty za czasów Kościuszki, poemat W. Pola, powst. 1833 (wg niektórych badaczy 1835-36), prwdr. bezim. w paryskim Noworoczniku demokratycznym 1843 (i odb.), wyd. os. Lwów 1862...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA SAWKI

  HISTORIA SAWKI, opowiadanie J.I. Kraszewskiego, ogł. w „Athenaeum" 1842, a nast. włączone do oddz. I powieści Latarnia czarnoksięska. Pierwszy chronologicznie z utworów pisarza poświęconych życiu wsi, prezentuje nowy typ bohatera lud., którego charakter i los determinują realistycznie ukazane stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA REFORMATIONIS POLONICAE

  HISTORIA REFORMATIONIS POLONICAE, dzieło hist. S. Lubienieckiego, poświęcone dziejom pol. reformacji, powst. 1664, wyd. w Amsterdamie 1685. Napisane po łacinie, oparte w większości na materiałach dziś zaginionych, stanowi pierwszorzędne źródło do historii poszczególnych ośrodków ariań-skich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA PRZYSZŁOŚCI

  HISTORIA PRZYSZŁOŚCI: 1) tytuł nadany za sugestią A.E. Odyńca zaprojektowanemu utworowi A. Mickiewicza (1829), którego wykonany obszerny fragment przepadł, a który przedstawiał świat przyszły przeobrażony dzięki wynalazkom. Tytuł ten został przekazany II wersji utworu (1832?) ukazującej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt

Do góry