Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HOPP LAJOS

  HOPP LAJOS, ur. 13 I 1927 w Zombor, węg. historyk literatury, badacz związków lit. polsko-węgierskich. Kieruje działem literatury XVIII w. w Instytucie Nauki ó Literaturze Węg. AN. Współred. wydanego w języku pol. i węg. tomu Studiów z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID

  HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID, ur. 8 XII 1904 w Warszawie, zm. 1943 tamże, teoretyk literatury i krytyk. W 1925-33 studiował z przerwami historię i polonistykę na UW, związany z Kołem Nauk. Polonistów, w którym prowadził sekcję socjologii literatury. Czł. ZNMS „Życie", 1933 wstąpił do KPP. W 1935-38...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONIMY

  HOMONIMY, wyrazy mające taką samą postać brzmieniową i literową, ale różne znaczenia i odmienną etymologię; np. bez «krzew» i bez - przyimek; ranny «zraniony» i ranny «wczesny». W szerszym znaczeniu: wyrazy mające taką samą postać brzmieniową i literową, spokrewnione ze sobą, ale których znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS, trylogia powieściowa S. Przybyszewskiego

  HOMO SAPIENS, trylogia powieściowa S. Przybyszewskiego napisana po niemiecku, prwdr. w Berlinie 1895-96. Wersja pol. (tytuły części: Na rozstaju, Po drodze, W Malstromie) Lwów 1901. Akcja ogranicza się niemal wyłącznie do perypetii erotycznych gł. bohatera, Eryka Falka, natomiast uwaga autora koncentruje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁUJ TADEUSZ

  HOŁUJ TADEUSZ, ur. 23 XI 1916 w Krakowie, prozaik, dramatopisarz, poeta, publicysta. W okresie międzywojennym czynny w demokr. ruchu młodzieżowym, był m. in. organizatorem (1936) i współred. pisma „Nasz Wyraz", w czasie studiów prawniczych i polonist. na UJ pracował w Robota. Instytucie Oświaty i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWIŃSKI IGNACY, pseud. Żegota Kostrowiec, Ignacy Kefaliński

  HOŁOWIŃSKI IGNACY, pseud. Żegota Kostrowiec, Ignacy Kefaliński, ur. 5 X 1807 w Owruczu (Polesie Woł.), zm. 19 X1855 w Petersburgu, prozaik, publicysta, tłumacz. Ksiądz (od 1848 biskup), po ukończeniu 1830 studiów teol. na Uniw. Wil. był katechetą w Żytomierzu, od 1837 kapelanem uniw. kijowskiego, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLENDER TADEUSZ

  HOLLENDER TADEUSZ, ur. 30 V 1910 w Leżajsku, zm. 31 V 1943 w Warszawie, poeta, satyryk, tłumacz. Wychowanek UJK, 1929-33 studiował prawo i filologię pol.; brał udział w życiu kult. Lwowa: 1929 debiutował w miejscowej prasie, 1933 redagował czasopismo młodzieży lit. „Wczoraj - dziś -jutro", był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  HOLENDERSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. W XV w. przenikały do Polski (Kraków, Pomorze) idee pn.niderlandzkiego ruchu religijno-umysłowego zw. ,,devotio moderna" (nowa pobożność) popularyzowane przede wszystkim przez głośne i zaczytywane dzieło Thomasa Hemerken van Kempen (Tomasz a Kempis) De imitatione...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /9 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANOWA KLEMENTYNA, z TAŃSKICH

  HOFFMANOWA KLEMENTYNA, z TAŃSKICH, ur. 23 XI 1798 w Warszawie, zm. 21IX 1845 w Passy (dziś Paryż), córka Ignacego T., żona Karola Boromeusza H., pisarka dla dzieci i młodzieży, powieściopisarka. Odebrała wychowanie domowe, uzup. samokształceniem w środowisku warsz. inteligencji; debiutowała 1819...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANN ANTONI

  HOFFMANN ANTONI, ur. ok. 1760 w Lubelskiem, zm. w lutym 1816 w Puławach, dramatopisarz. Od 1784 służył w wojsku (1791 nobilitowany), ok. 1796 osiadł w Puławach, gdzie pełnił m. ih. funkcję biliotekarza. Autor kilku błahych komedii, właściwą rangę pisarską ujawnił jako twórca dwu tragedii:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry