Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  INES ALBERT

  INES ALBERT, ur. 1620 w Małopolsce, zm. 5 VII 1658 w Krakowie, poeta, nauczyciel wymowy i kaznodzieja jezuicki. Pochodził z rodziny kupieckiej. Autor łac. wierszy maryjnych, m. in. godzinek w 7 odach safickich Horologium Marianum (1643), zbioru Acroamatum epigrammaticorum centuriae sep-tem (Kr. 1653)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJONIZM

  IMPRESJONIZM, kierunek występujący na przełomie XIX i XX w. w sztukach piast., muzyce i literaturze. Znaczenie i zakres terminu „i" są określane różnie i nieraz rozbieżnie; pochodzi on z franc. impression - wrażenie. Nie funkcjonował samodzielnie jako prąd lit., łączył bowiem elementy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIELA EMANUEL, pseud. Karol Dym

  IMIELA EMANUEL, pseud. Karol Dym, ur. 18 III 1888 w Lipinach (obecnie dzielnica Rudy Śl.), zm. 25 IV 1953 w Katowicach, śl. poeta i dramatopisarz, działacz społeczno-kulturalny. Syn hutnika, studiował krótko na uniw. w Krakowie i Poznaniu. Czł. POW, brał udział w I i III powstaniu śl. oraz w akcji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej

  IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej, prwdr. fragmentów w „Świecie", „Tygodniku Ilustr.", „Kraju", „Życiu", „Głosie", „Kłosach", „Książce" 1886-87,1890-91, wyd. całości w Warszawie 1913. Utwór w 21 pieśniach, pisany oktawą o nierygorystycznej średniówce. Nawiązuje w poetyce i topice do romant...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IŁOWSKI STANISŁAW, Ilovius

  IŁOWSKI STANISŁAW, Ilovius, zm. 1589, humanista-filolog i tłumacz, historyk. Syn wojewody płockiego, wiele lat spędził na studiach zagr., pozostając pod wpływem znakomitych uczonych, jak F. Robortello w Padwie, C.S. Curione w Bazylei i paryski filolog R. Estienne; oni skłonili go do podjęcia prac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IŁŁAKOWICZÓWNA KAZIMIERA

  IŁŁAKOWICZÓWNA KAZIMIERA, ur. 19 VIII 1892 w Wilnie, zm. 16 II 1983 w Poznaniu, poetka i tłumaczka. Wcześnie osierocona, kształciła się w domu, przez pewien czas na pensji w Warszawie, 1908-09 w Oxfordzie w kolegium dla cudzoziemek. Po złożeniu egzaminów maturalnych w Petersburgu, studiowała 1910-14...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILOCZAS

  ILOCZAS, zjawisko prozodyjne polegające na różnicowaniu sylab lub głosek ze względu na długość ich trwania. Stałe opozycje iloczasowe mogą służyć odróżnianiu znaczeń wyrazów, a także stwarzać podstawę do organizacji rytmu wierszowego, np, w antycznej —> metryce. W języku pol. różnice...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILNICKA MARIA, z MAJKOWSKICH

  ILNICKA MARIA, z MAJKOWSKICH, ur. 1825 (1827?) w Jasionnej pod Radomiem (w Warszawie?), zm. 26 VIII 1897 w Warszawie, poetka, powieściopisarka, publicystka. Była archiwariuszką Rządu Nar. w powstaniu 1863, po jego upadku krótko więziona. Zwolenniczka programu pracy organicznej i umiarkowanej emancypacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILEŚIĆ FRAN

  ILEŚIĆ FRAN, ur. 30 VII 1871 w Sw. Juriju pod Śćavnicą, zm. 1 VII 1942 w Lublanie, jugosł. slawista, historyk literatury i publicysta, badacz związków jugosłowiańsko-polskich. Zajmował się gł. literaturą słoweń., szczególnie cenne są jego badania źródłowe okresu iliryzmu, m. in. ,,Ilirskie"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOMOW DIMITYR

  IKONOMOW DIMITYR, ur. 1909, zm. w sierpniu 1975, bułg. tłumacz literatury polskiej. Prżełożył kilkadziesiąt tomów prozy pol., zarówno klas. jak i współcz., w tym utwory: E. Orzeszkowej (Nad Niemnem), B. Prusa (Lalka, Faraon), H. Sienkiewicza (Trylogia), S. Żeromskiego (Walka z szatanem), M. Dąbrowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt

Do góry