Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  INWERSJA, przestawnia

  INWERSJA, przestawnia, niezwykły szyk słów w zdaniu, polegający na zmianie normalnie przyjętej w języku lit. kolejności bądź też na rozbiciu spoistych grup składniowych. Wyrazistość i. zależy od stopnia wywołanej przez nią trudności w rozumieniu tekstu. W języku potocznym i. służy uwydatnianiu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTONACJA

  INTONACJA, zjawisko prozodyjne (—» prozodia) polegające na zmianach wysokości tonu mowy wyodrębniających i różnicujących pewne segmenty wypowiedzi. Zmiany te w obrębie zdania (i. zdaniowa) wskazują na jego granice, budowę, modalność oraz grają rolę sygnałów ekspresywnych i logicznych. W razie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERMEDIUM

  INTERMEDIUM, w dawnym dramacie rel. lub świeckim wstawka, najczęściej komiczna lub komiczno-satyryczna, włączana do sztuki, między jej części. Forma, znana z komedii rzym., wykształciła się w dramacie średniow., wprowadzając do poważnych —» misteriów i —» moralitetów gł. element rozrywki, zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERESA FAMILIJNE, powieść J.I. Kraszewskiego

  INTERESA FAMILIJNE, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1852, wyd. os. w Petersburgu 1853, t. 1-4, dedykowana J. Korzeniowskiemu (nie bez ukrytej chęci polemiki z > Kollokacją). Materiałem fabularnym tej najbardziej balzakowskiej ze swych powieści uczynił autor walkę spowinowaconych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

  INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, stowarzyszenie prowadzące instytut nauk. p.n. Instytut Śl. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu; placówka powst. 1957, kontynuująca działalność katowickiego Instytutu Śl. (1934—48); organizacyjnie podporządkowana jest Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT ŚLĄSKI

  INSTYTUT ŚLĄSKI, stowarzyszenie nauk., powst. 1934 w Katowicach, działające do 1948 (w okresie okupacji konspiracyjnie w Warszawie, Krakowie, Lwowie), pod dyr. R. Lutmana i w 1948 K. Popiołka. Do działaczy I.Ś. należeli A. Wrzosek, P. Musioł. Gł. zadaniem I.Ś. było rozwinięcie badań hist. nad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN)

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN), w Warszawie, placówka nauk. powołana 1948 dla prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych w dziedzinie historii literatury pol. i teorii literatury oraz prac edytorskich i materiałowo dokumentacyjnych. Początkowo podlegał Min. Oświaty, 1951 Min. Szkolnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA

  INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, celowe ukształtowanie głoskowej warstwy wypowiedzi, polegające na takim doborze wyrazów, w którego wyniku pewne głoski lub zestawienia głoskowe powtarzają się z zauważalną, większą niż przeciętna częstotliwością w bliskim sąsiedztwie lub określonym usytuowaniu (-»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOWROCŁAW i literatura

  INOWROCŁAW, miasto w woj. bydgoskim, na Pojezierzu Kujawskim. Osada w XII w., prawa miejskie w XIII; od poł. XIX w. uzdrowisko. Biblioteka klasztoru franciszkanów (zał. ok. 1238) zawiera cenne starodruki łac. i polskie. Pierwsza drukarnia M. Lattego; od 1869 drukowano w niej tygodnik pt. „Donosiciel...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INGARDEN ROMAN

  INGARDEN ROMAN, ur. 5 II 1893 w Krakowie, zm. 14 VI 1970 tamże, filozof, teoretyk literatury i sztuki. Studiował filozofię (także matematykę i fizykę) na uniw. we Lwowie, Getyndze, Wiedniu i Fryburgu Badeńskim. W 1924 habilitował się na UJK we Lwowie, gdzie 1933 został prof. i objął katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 605

  praca w formacie txt

Do góry