Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JACYMIRSKI ALEKSANDR IWANOWICZ

  JACYMIRSKI ALEKSANDR IWANOWICZ, ur. 1870 w Bajramczy w Mołdawii, zm. 1925 w Rostowie nad Donem, ros. slawista. Studiował filologię na uniw. w Moskwie, 1904 uzyskał doktorat, 1906-13 docent nieetatowy Uniw. Petersb., od 1913 prof. UW, po jego ewakuacji (1915) prof. uniw. w Rostowie. Utrzymywał szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JACHOWICZ STANISŁAW

  JACHOWICZ STANISŁAW, ur. 17 IV 1796 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem, zm. 24 XII 1857 w Warszawie, działacz filantropijny, pedagog, pierwszy pol. poeta dla dzieci. Po studiach we Lwowie osiadł w Warszawie, gdzie od 1819 pracował jako nauczyciel. Należał do tajnego Zw. Wolnych Eolaków, a podczas powstania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JACHIMOWICZ MARIAN

  JACHIMOWICZ MARIAN, ur. 12 V 1906 w Schodnicy pod Drohobyczem, poeta. Wcześnie osierocony, 1916-22 przebywał w Budapeszcie, gdzie pracował jako preparator zoologiczny. Po powrocie do kraju podejmował różne zajęcia, zmieniał miejsca pobytu, najdłużej mieszkał w Borysławiu, gdzie zawiązał przyjaźnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁOŃSKI HENRYK

  JABŁOŃSKI HENRYK, ur. 2 II 1828 w Strzelczyńcach (Podole), zm. 2 I 1869 w Marsylii, poeta. Przed ukończeniem gimn. w Kamieńcu Podoi, zbiegł 1848 do Lwowa, gdzie wstąpił do Gwardii Nar. i wszedł w środowisko lit. (debiut 1848 w „Tyg. Pol."); wydalony 1851 z Galicji, więziony był w Kijowie, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁOŃSKI ADOLF, pseud. Jasieńczyk

  JABŁOŃSKI ADOLF, pseud. Jasieńczyk, ur. 1825 w Krasocinie pod Włoszczową), zm. 2 V 1887 w Bóbrce, pamiętnikarz. Pochodził z drobnej szlachty kieleckiej, od 1840 w Warszawie, gdzie został 1847 aresztowany za udział w konspiracji rewolucyjno-niepodległościowej. Skazany 1849 na zesłanie, przebywał na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI WŁADYSŁAW

  JABŁONOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 22IX 1867 w Żabokrzyczu (Podole), zm. 21 VI 1956 w Sopocie, działacz polit. Nar. Demokracji, krytyk lit., publicysta. Studiował pocz. we Lwowie, nast. (1888-91) na uniw. w Genewie, gdzie poznał T.T. Jeża i wszedł do Zetu oraz Ligi Polskiej. Studiował też w Paryżu i Lipsku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI LUDWIK

  JABŁONOWSKI LUDWIK, ur. 24 VIII 1810 w Warszawie, zm. 9 X 1887 we Lwowie, szwagier A. Fredry, pamiętnikarz. Powstaniec 1830-31, w l. trzydziestych spiskowiec związany z lit. młodzieżą lwow., przeszedł później na pozycje skrajnie reakcyjne; od 1876 spisywał wspomnienia (wybór 1920 pt. Złote czasy i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI JAN STANISŁAW

  JABŁONOWSKI JAN STANISŁAW, ur. 1669, zm. 28 IV 1731 we Lwowie, polityk i pisarz późnobarokowy. Syn Stanisława Jana, hetmana w. kor., kształcił się u jezuitów we Lwowie i w Pradze, 1685-87 wraz z bratem Aleksandrem odbył podróż po Europie Zach. (m. in. studiował w akademii jezuickiej w Paryżu)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁCZYŃSKI FELIKS

  JABŁCZYŃSKI FELIKS, ur. 20 IX 1865 w Warszawie, zm. 30 III 1928 tamże, pisarz, grafik i malarz. Ukończywszy studia chem. w Dorpacie wyzyskał je następnie w pracy artyst. jako wynalazca barwników i pasteli własnego pomysłu. Motywem gł. jego dzieł malarskich była architektura, zwł. starej Warszawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in.

  IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in., ur. 20II 1894 w Kalniku pod Kijowem, zm. 2 III 1980 w Warszawie, prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Urodzony w środowisku kresowej inteligencji szlach., kultywującej tradycje patriot. i kult., wychowywał się w klimacie kultury zarówno pol., jak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /13 732

  praca w formacie txt

Do góry