Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JANCZARSKI CZESŁAW

  JANCZARSKI CZESŁAW, ur. 2 IX 1911 w Hruszwicy (Wołyń), zm. 19 V 1971 w Warszawie, poeta, autor utworów dla dzieci. Studiował na wydziale mat.-przyr. Uniw. Lwow. oraz filologię pol. na UW. W l. trzydziestych należał do grupy lit. Wołyń (wraz z Z. Ginczanką, W. Iwaniukiemiin.), utrzymywał kontakt z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski

  JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski, ur. 17 XI 1516 w Januszkowie pod Żninem, zm. w pocz. 1543 w Krakowie, poeta, najwybitniejszy przedstawiciel wczesnej humanist. poezji polsko-łacińskiej. Urodzony w rodzinie chłopskiej, z racji słabego zdrowia przeznaczony do nauki, zwrócił uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANASZEK-IVANIĆKOVA, HALINA

  >

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z WIŚLICY

  JAN Z WIŚLICY, ur. ok. 1485, zm. 1516-20, poeta polsko-łaciński. Pochodził z ubogiego mieszczaństwa. Uczeń Pawła z Krosna w Akad. Krak., zaznaczył się jako autor pierwszej w Polsce renesansowej epopei w 3 księgach Bellum Prutenum (Kr. 1516). Epopeja o „wojnie pruskiej", pisana łaciną klasycyzującą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z TĘCZYNA. Powieść historyczna

  JAN Z TĘCZYNA. Powieść historyczna, powieść J.U. Niemcewicza, powst. 1821-23, czytana fragmentami w salonie wdowy po S.K. Potockim, wyd. w Warszawie 1824-25, t. 1-3. Bohater tyt. to Jan Chrzciciel Tęczyński, zm. 1563 w duń. więzieniu w przededniu ślubu z królewną szwedz. Cecylią (znany gł. z poematu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z SZAMOTUŁ, zw. Paterkiem

  JAN Z SZAMOTUŁ, zw. Paterkiem, ur. ok. 1480, zm. 9 I 1519 w Rusocicach pod Czernichowem, kaznodzieja. Mieszczanin wielkopol., studia odbył w Akad. Krak. 1500-04, nowicjat u bernardynów 1504-05; opuścił klasztor dla profesury w Akad. Krak., gdzie m. in. wykładał filozofię, poetykę, objaśniał listy J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z LUDZISKA

  JAN Z LUDZISKA, ur. ok. 1400, zm. przed 1460, retor, jeden z pierwszych propagatorów humanizmu renesansowego w Polsce. Syn kujawskiego chłopa, studiował w Akad. Krak. i we Włoszech (doktorat medycyny w Padwie 1433). Wykształcony też w dziedzinie humanist. retoryki, objął 1440 katedrę wymowy Akad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KOSZYCZEK

  JAN Z KOSZYCZEK, żył w końcu XV i 1 poł. XVI w., pierwszy tłumacz prozy powieściowej; znakomicie przyswoił literaturze pol. —> Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem (1521), Historię o świętej Annie (1520) i —> Poncjana (ok. 1530) a prawdop. również część Historyi rzymskich (—> Gesta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KLUCZBORKA

  JAN Z KLUCZBORKA, ur. ok. 1370, zm. 1436, filozof, teolog. Od 1387 studiował w Pradze filozofię i prawo, uzyskując 1397 tytuł mgra sztuk wyzwolonych. Należał do pierwszych prof. Ślązaków, którzy przenieśli się (ok. 1401/02) z Pragi do Akad. Krak.; 1404 dziekan wydziału filoz.; 1423 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KIJAN

  JAN Z KIJAN, pseudonim, nazwisko nie znane, żył na przełomie XVI/XVII w., poeta plebejski, jeden z najwybitniejszych twórców tzw. literatury > sowizdrzalskiej. Pochodził z Podgórza. Autor czterech przynajmniej zbiorków drobnych utworów humoryst. i parodyst.: Sowiźrzał nowy albo raczej Nowyźrzał (1614)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry