Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum

  JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum, ur. 1887 w Wilnie, zm. 1941 w Kojranach pod Wilnem, poeta i publicysta. W czasie rewolucji 1905 czynny w Łodzi jako agitator PPS, od 1906 uprawiał publicystykę społ.-polit. i lit., m. in. w piśmie —> „Tydzień", które redagował 1912-13 w Warszawie. Był organizatorem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI EDMUND

  JANKOWSKI EDMUND, ur. 16X111912 w Warszawie, historyk literatury, edytor. Po studiach polonist. na UW (1931-36) pracował jako nauczyciel gimn.; podczas okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu. Po wojnie (od 1949) w ramach prac TNW zorganizował Archiwum E. Orzeszkowej, które prowadzi do dziś w IBL PAN, obok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in.

  JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in., ur. 20 XII 1857 w Polanach (Wileńszczyzna), zm. 6 X 1929 w Wilnie, poeta, publicysta, krytyk, tłumacz. Studiował na wydziale filol. ros. UW i wydz. filoz. UJ. Organizator życia kult. w Wilnie, współzałożyciel (1907) TPN Wil., po 1922 prezes ZZLP w Wilnie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKO Z CZARNKOWA

  JANKO Z CZARNKOWA, ur. ok. 1320, zm. ok. 1387, kronikarz. Był synem wójta w Czarnkowie (Wielkopolska); zapewne miał wykształcenie prawnicze. Karierę rozpoczął u boku bpa szweryńskiego Andrzeja z Wiślicy. Po 1356 powrócił do Polski, gdzie otrzymał z czasem archidiakonat gnieźnieński. U schyłku 1366...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza

  JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1879, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1880, oparta na motywie zmarnowanego dziecka o talencie artysty. Wynędzniały malec wiejski, urzeczony czarem muzyki, zakrada się do dworu, by dotknąć prawdziwych skrzypiec, i zamach ten przypłaca życiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa

  JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa, gawęda wierszem W. Syrokomli, powst. i wyd. (w Wilnie) 1856. Dzieje chłopa pańszczyźnianego znad Niemna, Janka Skiby, który odbył kampanie napoleońskie przy boku pana, a nast., rannego pod Moskwą, pielęgnował przez długie lata z dala od rodzinnej wioski; konfrontacja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKE JUTTA

  JANKE JUTTA, ur. 26 XII 1932 w Ostlinde, niem. polonistka. (NRD). W1956 ukończyła studia slawist. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Pracuje jako lektorka w berlińskim wydawnictwie Volk und Welt. Wydała kilka antologii literatury pol. , m. in. Moderne polnische Prosa (1964, wyd. 2 1966), zawierającą utwory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANION MARIA

  JANION MARIA, ur. 24 XII 1926 w Mońkach (Białostockie), historyk literatury. W 1945-49 studiowała filologię pol. na UŁ i UW, nast. rozpoczęła pracę nauk. w IBL PAN (prof. od 1963). Badaczka pol. romantyzmu, ogłosiła m. tń. studia monogr. Lucjan Siemieński, poeta romantyczny (1955, os. także wybór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANISZEWSKI LEON

  JANISZEWSKI LEON, ur. 1810 w Kaliszu, zm. 27 II 1861 w Tyflisie, poeta, muzyk. Od 1829 student filologii UW, 1830 nowicjusz pijarski, zbiegł w szeregi powstańcze; ranny i wzięty do niewoli, 1831—41 przebywał w Bobrujsku i okolicy, a wysłany do Tyflisu, wystąpił z armii ros. i został nauczycielem muzyki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANIK MICHAŁ

  JANIK MICHAŁ, ur. 22 XI 1874 w Ulanowie nad Sanem, zm. 14 X 1948 tamże, historyk literatury, pedagog. Po studiach na UJ pracował od 1896 w szkolnictwie. Czł. PAU (1914). Brał udział w działalności nar. na Śląsku Ciesz. (Wspomnienia cieszyńskie 1929) oraz- w ruchu lud. i niepodległościowym w Galicji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt

Do góry