Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JANUSZOWSKI JAN

  JANUSZOWSKI JAN, ur. 1550 w Krakowie, zm. 30 XI 1613 tamże, syn —» Łazarza Andrysowica, drukarz, wydawca, tłumacz i pisarz. Edukację zdobywał w służbie dworskiej, a także na uniw. w Padwie, gdzie 1575-76 studiował prawo. Protegowany M. Firleja i J. Zamoyskiego, pracował też w kancelarii król...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANUSZKIEWICZ EUSTACHY

  JANUSZKIEWICZ EUSTACHY, ur. 26 XI 1805 w Prusach (Mińszczyzna), zm. 27 VIII 1874 w Paryżu, brat Adolfa, wydawca, księgarz, publicysta. Absolwent wydz. prawa Uniw. Wil., uczestnik powstania 1830-31, na emigracji w Paryżu był przedsiębiorczym działaczem, organizatorem i sprawnym kierownikiem różnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANUSZKIEWICZ ADOLF

  JANUSZKIEWICZ ADOLF, ur. 9 VI 1803 w Nieświeżu, zm. 18 VI 1857 w Dziahylni (Mińszczyzna), brat Eustachego, poeta, autor dziennika podróży. Słuchacz Uniw. Wil. 1821-23, bliski filaretom, wiosną 1830 we Włoszech poznał bliżej Mickiewicza, który wprowadził go jako Adolfa do Dziadów cz. III. Zesłany za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANUSZEWSKA HANNA, zamężna MOSZYŃSKA

  >

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANTA-POŁCZYŃSKI ALEKSANDER

  JANTA-POŁCZYŃSKI ALEKSANDER, ur. 11 XII 1908 w Poznaniu, zm. 19 VIII 1974 w Nowym Jorku, reporter, prozaik, poeta, tłumacz, bibliofil. W czasie studiów polonist. i ekon. członek pozn. grup lit. Loża i Klub Szyderców, debiutował 1928 wspomnieniami myśliwskimi O świcie (z przedm. J. Ejsmonda). W 1929-31...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANÓW JAN

  JANÓW JAN, ur. 22 XI1888 w Moszkowcach nad Dniestrem, zm. 17 XII 1952 w Krakowie, slawista. Pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował 1909-13 na Uniw. Lwow. (uczeń W. Bruchnalskiego i A. Kryńskiego), nast. w Szwajcarii i Niemczech. Po wybuchu I wojny świat, w wojsku austr., 1914 dostał się do niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANOWSKI JAN NEPOMUCEN

  JANOWSKI JAN NEPOMUCEN, ur. 17 V 1803 w Konopiskach pod Częstochową, zm. 5 II 1888 w Paryżu, publicysta. Syn oczynszowanego chłopa, ukończył 1827 studia prawnicze na UW. Podczas powstania działacz Tow. Patriotycznego, był jednym z jego najradykalniejszych publicystów, m. in. jako współred. „Kuriera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ

  JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ, ur. w końcu grudnia 1720 w Międzychodzie lub w okolicy (Wielkopolska), zm. 29 X 1786 w Warszawie, bibliograf, bibliotekarz. Ukończywszy szkołę w Dreźnie i instytut pedag. w Pforcie, pracował od 1745 do śmierci nad uporządkowaniem —> Biblioteki Załuskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI (EUSTACHY) PLACYD, pseud. John of Dycalp

  JANKOWSKI (EUSTACHY) PLACYD, pseud. John of Dycalp, ur. 20 IX 1810 w Wojskiej (Podlasie), zm. 11 III 1872 w Żyrowicach (Nowogródzkie), duchowny unicki, nast. prawosławny, prozaik, poeta. Syn księdza unickiego, po ukończeniu 1830 Seminarium Gł. Uniw. Wil. przyjął święcenia; w l. trzydziestych włączył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI JÓZEF, pseud. Jota, Wrotny i in.

  JANKOWSKI JÓZEF, pseud. Jota, Wrotny i in., ur. 14IV1865 w Wiśniewie pod Siedlcami, zm. 13 V 1935 w Warszawie, poeta, dramaturg, nowelista, publicysta, tłumacz. Ok. 1888 ukończył wydz. filoz. UW, następnie studiował w Paryżu. W 1896-1900 współwydawca i red. „Kuriera Świątecznego", 1909-10 —> „Romansu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt

Do góry