Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JENCZIO, Jęcio, JAN

  JENCZIO, Jęcio, JAN, ur. 1797 we wsi Markowskie (pod Oleckiem), zm. 10 II 1884 tamże, mazurski pisarz lud. i bibliofil. Z pochodzenia chłop, prowadził działalność oświat, na wsi. Artykuły i wiersze (gł. religijne), pisane po polsku, drukował w Kalendarzu królewsko-pruskim M. Gerssa. Wydał własnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEŁOWICKI ALEKSANDER

  JEŁOWICKI ALEKSANDER, ur. 18 XII 1804 w Hubniku (Podole), zm. 15 IV 1877 w Rzymie, działacz społ.-rel., pisarz rel., wydawca, pamiętnikarz. Syn zamożnego szlachcica, studiował 1821-25 filozofię na UJ i UW; brał udział w powstaniu 1830-31. Na emigracji we Francji był czynnym czł. instytucji pol.;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband

  JELLENTA CEZARY, nazwisko pierwotne Napoleon Hirschband, ur. 13 IV 1861 w Warszawie, zm. 31 VIII 1935 w Otwocku, krytyk, publicysta, prozaik, dramaturg, poeta. Ukończył prawo na ros. UW 1884, prowadził kancelarię do 1905. Debiutował artykułami w „Prawdzie" i Tygodniku Ilustr." 1883; red. —» „Ateneum", —»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELlNEK EDVARD

  JELlNEK EDVARD, ur. 6 VI 1855 w Pradze, zm. 15 III 1897 tamże, czes. pisarz i publicysta, zasłużony na polu zbliżenia pol.-czes.; propagator idei tzw. słow. wzajemności (m. in. Idea słowiańska w Czechach, „Przegl. Pol." 1881). Wydawca i red. czas. „Slovansky sbornik (1881-87) oraz serii Pol. Biblioteka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JELENIA GÓRA i literatura

  JELENIA GÓRA, miasto woj., nad Bobrem. Do 1389 J. G. była we władaniu książąt piastowskich, nast. przechodziła kolejno do Czech, Austrii i Prus. Lokacja prawdop. w końcu XIII w. W XVI w. istniała tu szkoła kat., po przyjęciu przez miasto reformacji (1524-1629) działała jako protest., potem jezuicka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /4 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDLICZ JÓZEF, właśc. Józef Kapuścieński

  JEDLICZ JÓZEF, właśc. Józef Kapuścieński, ur. 20 III 1878 we Wróblówce (Podhale), zm. 20 II1955 w Warszawie, poeta, nowelista, krytyk. Pochodził z rodziny góralskiej. Studiował na wydz. filoz. UJ, nawiązując tu kontakt z życiem literackim (m. in. z red. „Krytyki"). Pracował początkowo jako nauczyciel...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW

  JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, ur. 11 IX 1920 w Kielcach, prozaik i publicysta. Ukończył socjologię na Uniw. Łódzkim. W okresie okupacji żołnierz BCh, działał też w tajnym nauczaniu. W l. 1945-54 czł. redakcji tyg. „Wieś", gdzie zamieszczał pierwsze reportaże, następnie m. in. „Kroniki", „Odgłosów"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWORSKI STEFAN

  JAWORSKI STEFAN, ur. 1658 w Jaworowie (Lwowskie), zm. 1722 w Moskwie, pisarz ukr.-ros. pochodzenia pol.; biskup. Uczeń kolegium mohylańskiego w Kijowie, nast., po przejściu na katolicyzm i przyjęciu im. Stanisława Szymona - kolegiów jezuickich pol., powrócił 1689 do Kijowa, przyjął prawosławie, został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWORSKI ROMAN

  JAWORSKI ROMAN, ur. 21 VI 1883 w Klicku pod Sanokiem, zm. jesienią 1944 w Górze Kalwarii pod Warszawą, prozaik i publicysta. Działalność lit. rozpoczął przed I wojną świat, w środowiskach artyst. Krakowa, Lwowa i Wiednia, w czasie podróży zagr. odwiedził Niemcy, Francję i Hiszpanię. Debiutował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /23.02.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWORSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ, krypt. KAJ

  JAWORSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ, krypt. KAJ, ur. 28 XI 1897 w Siedliszczu pod Chełmem Lub., zm. 6 IX 1973 w Lublinie, poeta, tłumacz. Studiował medycynę w Charkowie, po powrocie do kraju (1918) filologię pol. na KUL i UW. Poświęcił się pracy pedag., początkowo w Chełmie (1921-39), podczas okupacji niem. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 266

  praca w formacie txt

Do góry