Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KALINA, ilustr. tygodnik

  KALINA, ilustr. tygodnik (okresowo dwutygodnik) lit.-artyst. i dydakt. poświęcony sprawom kobiecym i wychowaniu młodzieży, wyd. w Krakowie 1866-70. Faktycznymi red. byli: M. Bałucki i A. Szczepański. Od 1869 wydawcą i red. był S. Gralichowski, obok A. Dawidowicza jako „kierującego redakcją"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZE

  KALENDARZE wykazy dni, tygodni i miesięcy roku wg określonej rachuby czasu (łac. calendae - pierwszy dzień miesiąca), wzbogacane in. informacjami. K. polskie zgodnie z tradycją kośc. oparte były początkowo na k. juliańskim (obliczonym przez Sozygenesa i in. ża panowania Juliusza Cezara) a od 1582 -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /10 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALDENBACH KRZYSZTOF

  KALDENBACH KRZYSZTOF, ur. 11 VIII 1613 w Świebodzinie pod Głogowem, zm. 16 VII 1698 w Tybindze, poeta. Pochodził z rodziny mieszcz., uważał się za Ślązaka; studiował we Frankfurcie nad Odrą (od 1628) i Królewcu (od 1631); wykładał poezję, retorykę i historię w królewieckiej szkole staromiejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALAMBUR

  KALAMBUR, celowe i zaskakujące nadanie dwuznaczności jakiemuś słowu lub zwrotowi przez uwydatnienie jego podobieństwa do in. słów i zwrotów, które zostają bądź bezpośrednio wprowadzone w najbliższym kontekście, bądź też na różne sposoby aluzyjnie uprzytomnione, m.in.: przez: 1) kontaminację obu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAJUS CEZAR KALIGULA. Dramat w 4 aktach

  KAJUS CEZAR KALIGULA. Dramat w 4 aktach, utwór dram. K.H., Rostworowskiego, wyst. w Krakowie i Warszawie 1917, wyd. w Krakowie t.r. Pierwowzorem bohatera dramatu był cesarz rzym. Kaligula, ale Rostworowski ukształtował swego bohatera z zupełną swobodą. Uczynił go wbrew relacjom hist. człowiekiem niegdyś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAJSIEWICZ HIERONIM

  KAJSIEWICZ HIERONIM, ur. 7 XII 1812 w Giełgudyszkach (Żmudź), zm. 26 II 1873 w Rzymie, współzałożyciel pol. zgromadzenia zakonnego zmartwychwstańców, pisarz rel., kaznodzieja. Uczestnik powstania 1830-31, emigrant we Francji, pod wpływem Mickiewicza zwrócił się ku katolicyzmowi i został współtwórcą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAJKA, Kayka, MICHAŁ, pseud. Prawdziński, Obserwator spod Ełku

  KAJKA, Kayka, MICHAŁ, pseud. Prawdziński, Obserwator spod Ełku, ur. 27 IX 1858 w Skomacku pod Ełkiem, zm. 22 IX 1940 w Orzyszu, mazurski poeta lud., publicysta, działacz społ. i oświatowy. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej, z zawodu był cieślą; ukończył kilka klas szkoły lud., wiedzę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADEN-BANDROWSKI JULIUSZ, właśc. J. Bandrowski, pseud. Juliusz Kadeni in.

  KADEN-BANDROWSKI JULIUSZ, właśc. J. Bandrowski, pseud. Juliusz Kadeni in., ur. 24 II1885 w Rzeszowie, zm. 8 VIII 1944 w Warszawie, prozaik, publicysta, organizator życia literackiego. Pochodził z rodziny o tradycjach artyst.: ojciec, lekarz i publicysta, był przez pewien czas dyr. teatru we Lwowie, matka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /11 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KACZKOWSKI ZYGMUNT

  KACZKOWSKI ZYGMUNT, ur. 2 V 1825 w Kamionce Wołoskiej (wsch. Galicja), zm. 7 IX 1896 w Paryżu, powieściopisarz, publicysta, finansista. Syn administratora Cisnej Fredrów, wcześnie poznał lwow. świat lit.; nie ukończywszy studiów we Lwowie i Wiedniu, osiadł w zakupionym przez ojca majątku Bereźnica w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KACZKOWSKI JAN PAWEŁ, pseud. Jean Paul d'Ardenschah

  KACZKOWSKI JAN PAWEŁ, pseud. Jean Paul d'Ardenschah, ur. 26 VI 1874, zm. 1942 w Warszawie, krytyk, tłumacz, dyplomata. Studia ukończył w Niemczech i do wybuchu I wojny świat, mieszkał w Hamburgu. W1896 w,,Wieku'' ukazywały się jego korespondencje z Lipska, później ogłaszał sprawozdania z życia kult...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry