Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KARPIŃSKI ŚWIATOPEŁK

  KARPIŃSKI ŚWIATOPEŁK, ur. 27 III 1909 w Łasku, zm. 1 V 1940 w Wilnie, poeta i satyryk. Po ukończeniu gimn. w Łodzi studiował w Szkole Nauk Polit. w Warszawie. W 1930-34 współpracował jako satyryk z tyg. „Cyrulik Warsz.", 1937-38 z tyg. „Szpilki". W 1939 brał udział w obronie Warszawy. Wydał zbiory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPIŃSKI FRANCISZEK

  KARPIŃSKI FRANCISZEK, ur. 4 X 1741 w Hołoskowie (Pokucie), zm. 16 IX 1825 w Chorowszczyźnie (pow. wołkowyski), poeta. Syn ubogiego szlachcica, kształcił się w kolegium jezuitów w Stanisławowie, a nast. (1758-ok. 1765) w ich Akad. we Lwowie. Próbował pracy w palestrze lwow., po czym został guwernerem w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /8 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPACCY GÓRALE. Dramat w 3 aktach

  KARPACCY GÓRALE. Dramat w 3 aktach, dramat J. Korzeniowskiego, powst. w Charkowie 1840, fragm. ogł. 1841—42, wyd. w Wilnie 1843 (wznów. 1850), wyst. (po ocenzurowaniu) we Lwowie 21 VI 1844. Zajmuje wyjątkową pozycję w ówczesnej dramaturgii pol. i w twórczości Korzeniowskiego, gdyż postaciom chłopskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARNOWSKI JAN, pseud. Woś Budzysz

  KARNOWSKI JAN, pseud. Woś Budzysz, ur. 16 V 1886 w Czarnowie pod Chojnicami, zm. 2 X 1939 w Wyrzysku, kaszubski pisarz, badacz dziejów i kultury regionu. Z wykształcenia teolog i prawnik. Jeszcze w l. szkolnych 1906-07 prezes tajnego stow. filomackiego w Chojnicach (p.n. „Mickiewicz"), 1908-10 kierował w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARNIK JAN, właśc. Josef Svitil

  KARNIK JAN, właśc. Josef Svitil, ur. 16 VIII 1870 w Novem Mescie na Morawach, zm. 27 XII 1958 tamże, czes. tłumacz i propagator literatury i kultury polskiej. Z zawodu lekarz, prawie całe życie spędził w rodzinnych stronach. Poeta, piewca swego regionu w tomie Moravska symfonie a jine basne (1919)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMAZYNOWY POEMAT

  KARMAZYNOWY POEMAT, zbiór utworów poetyckich J. Lechonia, powst. 1916-18, wyd. w Warszawie 1920. Dedykowany S. Żeromskiemu, zawiera poematy: Herostrates, Duch na seansie, Jacek Malczewski, Sejm, Polonez artyleryjski, Mochnacki, Piłsudski, w wyd. 2 (Tor. 1923) dodany został utwór Pani Słowacka. Tom odwołuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMANOWSKI OLBRYCHT

  KARMANOWSKI OLBRYCHT, ur. w końcu XVI w. w Karma-nowicach (Lubelskie), zm. w 1 poł. XVII w., poeta, tłumacz; arianin. Ukończył Akad. Rakowską. Na dworze K. Radziwiłła, gdzie był lustratorem dóbr, przyjaźnił się z S. Rysińskim i D. Naborowskim. „Dobry towarzysz" (Wesele towarzyskie), autor fraszek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARŁOWICZ JAN

  KARŁOWICZ JAN, ur. 28 V 1836 w Subortowiczach pod Mereczem (Litwa), zm. 14 VI 1903 w Warszawie, etnograf, językoznawca i muzyk. Studiował historię, filozofię i językoznawstwo w Moskwie, Paryżu, Heidelbergu oraz muzykę w Brukseli. W 1887 osiadł na stałe w Warszawie. Był redaktorem —> „Wisły"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDOS TIBOR

  KARDOS TIBOR, ur. 2 VIII 1908 w Pecsu, zm. 20 XII 1973 w Budapeszcie, węg. historyk literatury, tłumacz i filolog., zajmował się związkami polsko-węgierskimi. Badacz literatury wł. i humanizmu węg., prof. uniw. w Budapeszcie od 1957, dyr. Instytutu Filologii Wł., czł. węg. AN, redaktor czasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIERA NIKODEMA DYZMY

  KARIERA NIKODEMA DYZMY, powieść T. Dołęgi-Mostowicza, wyd. w Warszawie 1932. Odczytana przez publiczność i krytykę jako pamflet polit. wymierzony w pomajowe rządy sanacji. Akcja, rozgrywająca się w Warszawie na przełomie l. dwudziestych i trzydziestych, ukazuje przypadkową karierę byłego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry