Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KATALEKSA

  KATALEKSA, w —> wierszu sylabotonicznym skrócenie ostatniej —> stopy wersu lub członu wersowego o końcową sylabę nieakcentowaną. K. podlegają więc —> trochej, —> amfibrach, —> daktyl i —> peon III; w daktylu możliwa jest ponadto k. podwójna, obejmująca dwie ostatnie sylaby nieakcentowane. W stopach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAŚKA KARIATYDA. Powieść współczesna

  KAŚKA KARIATYDA. Powieść współczesna, powieść G. Zapolskiej, prwdr. w „Przeglądzie Tyg." 1885-86, wyd. os. w Warszawie 1888. Pierwszy utwór powieściowy Zapolskiej napisany wg koncepcji naturalist. (widocznych zwł. w wyborze tematu i metodzie pisarskiej), o wyraźnym zaangażowaniu społecznym. Ukazuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZUBY, dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej"

  KASZUBY, dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej", miesięcznik nauk.-lit. poświęcony sprawom ziemi kaszubskiej, wyd. 1936-39 w Kartuzach przez J. Bielińskiego, red. przez S. Bielińskiego. Pismo skupiało miejscowych twórców, szerzyło wiedzę o dziejach i folklorze regionu, uwydatniało rolę kultury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZUBY i literatura

  KASZUBY, kraina obejmująca dawne powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, kościerski oraz część chojnickiego, bytowskiego i lęborskiego. Pierwotnie tereny kaszubskie, znajdujące się pod panowaniem książąt wschodniopomorskich, sięgały niemal po rz. Parsętę dzielącą je od plemion...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /16 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZEWSKI KAZIMIERZ

  KASZEWSKI KAZIMIERZ, ur. 5 III 1825 w Warszawie, zm. 30 VI 1910 tamże, krytyk lit. i teatr., tłumacz. Prawdop. brał udział w powstaniu 1863. Był sekretarzem Szkoły Gł. 1862-69, czł. TNK i AU (1873), czł. TNW (1908). Współred. „Biblioteki Warsz.", red.  —> „Tygodnika Romansów i Powieści", 1859...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZTELOWICZ STANISŁAW

  KASZTELOWICZ STANISŁAW, ur. 15 IX 1900 w Szebniach pod Jasłem, zm. 1 IV 1956 w Krakowie, krytyk lit., pedagog. Po studiach na UJ osiadł 1924 na Śląsku, gdzie pracował jako nauczyciel gimn.; współpracował z kwart. —> „Zaranie Śląskie". Ogłosił m. in. studium Tragicy doby bez kształtu. 0 współczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZEBE, dwutygodnik regionalny

  KASZEBE, dwutygodnik regionalny, wyd. w Gdańsku 1957-61; organ ZG Zrzeszenia Kaszubskiego; red. T. Bolduan, w składzie komitetu red. m. in. J. Kiedrowski, I. Piotrowska, S. Pestka, Z. Heith, S. Dziadoń. Pismo szerzyło wiedzę o dziejach i kulturze regionu, zajmując się zarazem jego problemami współcz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASYDA

  KASYDA, gatunek klas. poezji arab., poemat zawierający pochwałę albo naganę plemienia, rodu lub konkretnej osoby, złożony z 3 części: lirycznej, opisowej i pochwalnej (szyderczej, satyrycznej), niekiedy zakończony maksymą moralną lub filozoficzną. K. odznacza się wyrazistą organizacją rytmiczną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASPROWICZ JAN

  KASPROWICZ JAN, ur. 12 XII 1860 w Szymborzu pod Inowrocławiem, zm. 1 VIII 1926 w Poroninie, poeta, dramaturg, krytyk, tłumacz. Syn proletaryzującego się chłopa analfabety; od 1870 uczył się w prus. gimnazjach w Inowrocławiu, Poznaniu, Opolu, Raciborzu, 1884 otrzymał ma turę w Poznaniu. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /10 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASPROWICZ ANTONI

  KASPROWICZ ANTONI ur. 12 IV 1908 w Łodzi, poeta i prozaik. Pochodzi z rodziny robotniczej. Uczęszczał do Wieczorowego Gimn. Handlowego w Łodzi. Pracował w różnych zawodach. Podczas wojny na przymusowych robotach w Rzeszy. Po wyzwoleniu działacz kult.-oświat., red. Pol. Radia. Debiutował 1928 w piśmie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt

Do góry