Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KAUKASKA GRUPA POETÓW

  KAUKASKA GRUPA POETÓW, luźna grupa poetów zesłańców, uczestników powstania 1830-31 i konspiracji polistopa-dowej, wcielonych do armii carskiej na Kaukazie, skupionych wokół T. Łady-Zabłockiego, który korzystając z życzliwości przychylnego Polakom namiestnika, M. Woroncowa, starał się stworzyć w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOWICE i literatura

  KATOWICE, miasto woj. na Wyżynie Śl., nad Rawą (dawniej nazwa Roździanka; dopływ Brynicy), jedno z 7 wielkich miast Górnośl. Okręgu Przemysłowego. Leży na terenie średniow. osad, gdzie znajdowały się kuźnice żelaza, a ich nazwy zostały utrwalone w dokumentach z 1299 (Dąb), 1360 (Bogucice...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /21 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku

  KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku 1868-1931, zał. przez J. Chociszewskiego w Chełmnie jako ilustr. pismo rei. dla ludu, ukazujące się 3 razy w miesiącu. W początkowym okresie dominowały w K. artykuły i powiastki rel., hist., przyr., ze względów polit. uwzględniano w tematyce jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

  KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p. n. Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. 1918, z inicjatywy ks. I. Radziszewskiego, rektora petersburskiej Akad. Duchownej, od 1938 posiadająca uprawnienia nadawania stopni nauk., na równi z uniw. państwowymi. W skład KUL wchodzą obecnie 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /7 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATHARSIS (gr. oczyszczenie)

  KATHARSIS (gr. oczyszczenie), jedna z podstawowych i najbardziej swoistych kategorii antycznej estetyki, zakładająca celowe oddziaływanie dzieła sztuki na doznania odbiorców. Genetycznie związana z wierzeniami orfickimi, w których ważną rolę przyznawało się tańcowi i muzyce jako czynnikom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO

  KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO, jaki był około roku 1735 napisany przez j.p. Sterne w języku angielskim, potym przełożony po francusku, a teraz na koniec po polsku, satyryczna broszura polit. F.S. Jezierskiego (M. Baliński, na podstawie brudęopisu z poprawkami Jana Śniadeckiego sugeruje jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego

  KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego, rozprawka H. Kamieńskiego, powst. w Rudzie 1843/44, wyd. przez TDP 1849 w Paryżu pod pseud. Filaret Prawdoski, popularyzująca w katechizmowej formie pytań i odpowiedzi gł. myśli dzieła O prawdach żywotnych narodu polskiego. Pomyślana jako rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATASTROFIZM

  KATASTROFIZM, typ świadomości historiozoficzno-moralnej, która przejawiała się w literaturze, publicystyce i teorii kultury na przełomie XIX/XX w. oraz w 20-leciu międzywojennym. Treścią jej było przewidywanie bliskiej i nieuchronnej zagłady, jaka zagrażać miała współcz. światu, zwł. jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATARYNKA, nowela B. Prusa

  KATARYNKA, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1880, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 1, Warszawa 1885. Epizod z życia starego warsz. adwokata, sybaryty i egoisty, który przejęty nieszczęściem niewidomej dziewczynki, obserwowanej przez okno, rezygnuje z ciszy i spokoju, Widząc że muzyka katarynki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOG KRÓLÓW, cykl wierszy

  KATALOG KRÓLÓW, cykl wierszy (epigramów, pieśni, od), zawierających zwięzłe charakterystyki panujących; typ poezji znany w Europie (Petrarka, Pierre de Lille), uprawiany w Polsce od poł. XVI w. przez poetów łac. i pol.; spotykany do pocz. XIX w. Cykle te nosiły różne tyt.: Katalog, Żywoty, Icones...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt

Do góry