Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KAZBIARUK UŁADZIMIR

  KAZBIARUK UŁADZIMIR, ur. 29 VIII 1923 w Bondarach (Białostockie), białorus. historyk literatury, badacz związków lit. białorusko-polskich. Autor prac o literaturze białorus. XIX i XX w., prześledził w niej tradycje romantyzmupol.: Plonnyja kantakty. Niekatoryja pytani biełaruska-polskich litaraturnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIE

  KAZANIE, utwór prozaiczny, służący celom kośc.-dydakt., podlegający w swym rozwoju zasadom —» retoryki oratorskiej (—» oratorstwo), wprowadzający niekiedy elementy narracji epicko-fabularnej, zwane od czasów średniowiecza —» przykładami (egzemplami). W środowiskach akad. przygotowywano i wygłaszano...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /5 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

  KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, najdawniejszy rękopiśmienny zabytek artystyczny prozy pol., pochodzący z w. XIV. Zawiera urywki pięciu kazań i szóste w całości. Jest odpisem starszego tekstu, o czym świadczy archaiczność języka. Powstał zapewne w Leżajsku lub Miechowie, a przechowywany był w bibliotece...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIA SEJMOWE

  KAZANIA SEJMOWE, traktat polityczny P. Skargi w formie ośmiu kazań powst. po sejmie 1597, wyd. jako dodatek do Kazań na niedziele i święta w Krakowie 1597 i dwukrotnie jeszcze za życia autora, 1600 i 1610. Dzieło zawierało ostrą krytykę postępującej anarchizacji życia publ. oraz wad szlacheckich. Do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE

  KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE, rękopiśmienny zabytek prozy z pocz. XV w., zawierający 103 kazania łac. (z glosami pol.) i 10 pol., przechowywany w Bibl. Kapitulnej w Gnieźnie. Zbiór spisany prawdop. w diecezji krak., przez Wielkopolanina (wg J. Wolnego był nim Łukasz z Wielkiego Koźmina), stanowi cenny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWYN STEFAN

  KAWYN STEFAN, ur. 28 III 1904 we Lwowie, zm. 29 IX 1968 w Lodzi, historyk literatury. W 1922-27 studiował na UJK, m. in. pod kierunkiem W. Bruchnalskiego i J. Kleinera, nast. pracował jako nauczyciel gimn.; habilitowany 1945, wykładał do 1950 na KUL, nast. na UL, od 1954 prof. tej uczelni; czł. TN KUL (od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWECKI ZYGMUNT

  KAWECKI ZYGMUNT, ur. 13 IV 1876 w Samborze, zm. 22 VIII 1955 w Poznaniu, dramatopisarz. Studiował prawo na Uniw. Lwow., filologię na UJ; pracował jako nauczyciel gimnazjalny, później dziennikarz. Rozgłos przyniosła mu pierwsza sztuka Dramat Kaliny (wyst. i wyd. 1902), której bohaterem jest artysta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWCZYŃSKI MAKSYMILIAN

  KAWCZYŃSKI MAKSYMILIAN, ur. 29 XII 1842 w Ostrorogu (Poznańskie), zm. 12 IV 1906 w Krakowie, historyk i teoretyk literatury, romanista, germanista. Studiował w Lipsku, Zurychu, Lwowie, Monachium i Paryżu. W 1883-87 wykładowca, od 1890 prof. filologii rom. na UJ; czł. AU (od 1890). W pracy Metoda Taine'a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWALEC JULIAN

  KAWALEC JULIAN, ur. 11 X 1916 we Wrzawach pod Tarnobrzegiem, prozaik. Pochodzi ze środowiska chłopskiego, podczas studiów polonist. na UJ związany z ZMW RP,, Wici'', okres okupacji niem. spędził w rodzinnej wsi. Po wojnie osiadł w Krakowie, pracując jako dziennikarz i reporter w prasie ludowej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWA. Komedia w 1 akcie

  KAWA. Komedia w 1 akcie, komedia A.K. Czartoryskiego, powst. i wyd. 1779, wyst. 1787 w teatrze Mniszchów w Wiśniowcu. Reprezentuje typ sztuki dyskusyjnej, pozbawionej intrygi dram. (na wzór Krytyki ,,Szkoły żon'' Moliera); w obrazku scen. przedstawiającym spotkanie na kawie u warsz. damy poddał autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry