Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KIEDRZYŃSKI STEFAN, pseud. Etienne

  KIEDRZYŃSKI STEFAN, pseud. Etienne, ur. 20 VII 1888 w Warszawie, zm. 19 VII 1943 w Nowej Wsi pod Warką, dramaturg, powieściopisarz. Ukończył warsz. Szkołę Sztuk Pięknych. W 1905 brał udział w akcjach PPS. W 1913 przebywał w Paryżu, gdzie pisywał teksty dla pol. kabaretów emigr.; 1914-15 w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KICIŃSKI BRUNO, hrabia

  KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur. 7 X 1797 w Lachowicach (wsch. Galicja), zm. 23 III 1844 w Ojrzeniu pod Przasnyszem, dziennikarz-wydawca, tłumacz, poeta. Syn dyr. Gabinetu Stanisława Augusta, kuzyn J. Lelewela, którego inspiracji i wpływom wiele zawdzięczał, uczył się w wiedeńskim Theresianum i żoliborskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /3 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘTRZYŃSKI WOJCIECH

  KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, ur. 11 VII 1838 w Lecu (Giżycko), zm. 15 11918 we Lwowie, historyk, wydawca źródeł, etnograf, publicysta. Pochodził ze zniemczonej rodziny von Winkler, ale już w osiemnastym roku życia opowiedział się za polskością, potwierdzając swą przynależność nar. udziałem w powstaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KEMPSKI, Kempski, ADAM

  KEMPSKI, Kempski, ADAM, zm. po 1766, poeta, tłumacz, zbieracz pieśni ludowych. Pochodził z Mazowsza. W 1721-31, w okresie nauki w Krakowie, układał wiersze pol., m. in. stylizacje lud.; zbierał też frywolne przyśpiewki (32 teksty Pieśni wiejskich i 92 teksty Pieśni mazowieckich, zachowane w rkpsie Bibl...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KERENYI GRACIA

  KERENYI GRACIA, ur. 9 IV 1925 w Budapeszcie, węg. poetka, tłumaczka, popularyzatorka i badaczka literatury polskiej. Studia filol. ukończyła 1949 w Budapeszcie, doktorat uzyskała 1970 na UW. W 1944—45 aresztowana przez gestapo za udział w ruchu oporu, przebywała w obozie koncentracyjnym - w tych latach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KELM KURT

  KELM KURT, ur. 1 XII 1925 w Łodzi, niem. tłumacz literatury polskiej (NRD). Studiował filologię pol. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Dorobek przekładowy K. obejmuje ponad 30 dzieł pol. pisarzy współcz., prezentując szeroki wachlarz zainteresowań tłumacza (od pozycji nauk. po literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KELLES-KRAUZ KAZIMIERZ, pseud. Michał Luśnia, K. Radosławski

  KELLES-KRAUZ KAZIMIERZ, pseud. Michał Luśnia, K. Radosławski, ur. 22 III 1872 w Szczebrzeszynie (Zamojszczyzna), zm. 24 VI 1905 w Pernitz (Austria), socjolog, teoretyk kultury, krytyk, działacz socjalistyczny. Ukończył College Librę des Sciences Politiąues w Paryżu. Był 1896-99 czł. Centralizacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan

  KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan, ur. 10 VII 1827 w Chmielnie pod Kartuzami, zm. 20 X 1872 w Pogódkach pod Kościerzyną, pomorski pisarz i folklorysta; ksiądz. Publikował okolicznościowe wiersze rei. i moralizatorskie artykuły dla czytelnika lud.; w chełmińskiej „Szkółce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KECKERMANN BARTŁOMIEJ

  KECKERMANN BARTŁOMIEJ, ur, 1572, zm. 1609 w Gdańsku, filozof-humanista, pedagog, retor; znakomity uczony gd. doby renesansu. Arystotelik, wychowanekWittenbergi(1590-92) i Heidelbergu (1592-1602), gdzie poza filozofią studiował teologię i po uzyskaniu licencjatu otrzymał propozycję katedry; wolał jednak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF

  KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF, ur. 16 III 1930 w Warszawie, reporter, prozaik, autor scenariuszy filmowych. Studiował w ANP, ukończył wydział dziennikarski UW (1954). Początkowo związany z „Pokoleniem" (1949-50), był nast. członkiem redakcji „Sztandaru Młodych" (1950-60), „Świata" (1960-69), „Kultury"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt

Do góry