Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KISIELEWSKI STEFAN, pseud. Kisiel i in.

  KISIELEWSKI STEFAN, pseud. Kisiel i in., ur. 7 III 1911 w Warszawie, syn Zygmunta, publicysta, prozaik, kompozytor, krytyk muzyczny. W czasie studiów muz. i polonist. w Warszawie rozpoczął 1932 działalność publicyst. w pismach „Zet" i „Bunt Młodych". Uczestnik wojny obronnej 1939 i konspiracyjnego życia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KISIELEWSKI JÓZEF

  KISIELEWSKI JÓZEF, ur. 26 II 1905 w Mościskach pod Przemyślem, zm. 20 VII 1966 w Bandon (Irlandia), prozaik, publicysta, historyk. Ukończył studia polonist. na Uniw. Pozn.; związany z TCL w Poznaniu, był 1925-31 red. jego organów: „Promienia" i „Przeglądu Oświat.", opracował dzieje tej organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KISIELEWSKI JAN AUGUST, pseud. August Olch

  KISIELEWSKI JAN AUGUST, pseud. August Olch, ur. 8 II 1876 w Rzeszowie, zm. 29 I 1918 w Warszawie, brat Zygmunta, dramatopisarz, krytyk lit., eseista. Pochodził z inteligencji galie, o tradycjach ziemiańskich. Studiował w Krakowie i Wiedniu, 1900-03 przebywał w Paryżu, po powrocie założył w Krakowie pismo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIRKOR ADAM HONORY, pseud. Jan ze Śliwina

  KIRKOR ADAM HONORY, pseud. Jan ze Śliwina, ur. 1819 (chrzest 14 I) w Śliwinie (Mohylewskie), zm. 23 XI 1886 w Krakowie, archeolog, dziennikarz, wydawca. W 1834-66 przebywał w Wilnie, w którego życiu kult. odgrywał znaczną rolę, jako red. i wydawca pism zbiór. Radegast (1843), Pamiętniki umysłowe (t. 1-3...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIRGIZ. Powieść

  KIRGIZ. Powieść, powieść poetycka G. Zielińskiego, powst. w Iszymie, na Syberii, 1841, wyd. w Wilnie 1842. Wzorowana na powieściach poet. Byrona oraz „kaukaskich" poematach Puszkina i Lermontowa, nasycona została realist. elementami mającymi źródło w obserwacji Kazachów (nazywanych ówcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIRDŻALI. Powieść naddunajska

  KIRDŻALI. Powieść naddunajska, powieść M. Czajkowskiego, wyd. 1839 w Paryżu, t. 1-2, dedykowana M. Wirtemberskiej. Pierwszy utwór Czajkowskiego o tematyce bałkańskiej, powst. przed wyjazdem na Wschód, wyróżnia się tendencją antytur. oraz oparciem znajomości świata orientalnego na lekturze i ustnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIJOWSKI ANDRZEJ

  KIJOWSKI ANDRZEJ, ur. 29 XI1928 w Krakowie, krytyk lit., prozaik, eseista. W 1948-54 studiował filologię pol. na UJ, m. in. pod kier. K. Wyki, debiutował w prasie 1950. Czł. zespołu red. „Życia Lit." (1951-54), od 1955 w Warszawie, pracował krótko w red. „Nowej Kultury" i „Przeglądu Kult.", od 1958...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERLESZ

  KIERLESZ, staropol. nazwa średniowiecznej pieśni rel., rozwiniętej z —> tropu do liturgicznego wezwania „Kyrie eleison", stanowiącego refren pieśni (stąd skróć, nazwa: Kirleis, leis, lais, spolszczenie: lajza lub k.). Forma ta rozwinęła się zwł. w Niemczech (pierwszy zapis z X w.), stając się tu w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERCZYŃSKA MELANIA

  KIERCZYŃSKA MELANIA, ur. 12 X 1888 w Warszawie, zm. 4 VII 1962 tamże, krytyk lit., publicystka, poetka, tłumaczka. Związana z rewol. ruchem robotn., działała od 1906 w SDKPiL, nast. w KPRP i KPP, PPR i PZPR. W 1918-39 nauczycielka, brała udział w pracach społ.-oświat, lewicy, publikowała w pismach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIELCE i literatura

  KIELCE, miasto woj. w Górach Świętokrzyskich, nad Silnicą. Wczesnośredniow. osada targowa, później kasztelańska. Legenda wiąże powstanie miasta i fundację kościoła Św. Wojciecha (1086) z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego, ocalonym tu cudownie przez świętego. Od pocz. XII w. własność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /13 884

  praca w formacie txt

Do góry