Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ABDERA

  Starożytna kolonia nadmorska w Tracji, założona w poł. VII w. pne. przez Jonów. Wg mitu  gr. założył ją Herakles dla upamiętnienia swego  przyjaciela Abderosa, pożartego nie opodal przez konie Diomedesa (zob. Herakles, 8. praca). Wg  innego mitu założyła ją Abdera, siostra Diomedesa.

  Mieszkańcy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBASYDZI

  Dynastia kalifów arabskich, na- stępna po obalonej przez Abul'1-Abbasa dynastii  Omajjadów, panująca 750-762, ze stolicą w Dama- szku, a 762-1258 w Bagdadzie, pochodząca jakoby  od Abbasa, 566-652, najstarszego stryja Mahome- ta.

  Osiągnęła rozkwit najwyższy za czasów Haruna  ar-Raszida (zob.) i jego syna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBASYDZI

  Dynastia kalifów arabskich, na- stępna po obalonej przez Abul'1-Abbasa dynastii  Omajjadów, panująca 750-762, ze stolicą w Dama- szku, a 762-1258 w Bagdadzie, pochodząca jakoby  od Abbasa, 566-652, najstarszego stryja Mahome- ta.

  Osiągnęła rozkwit najwyższy za czasów Haruna  ar-Raszida (zob.) i jego syna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABADDON

  W Biblii, Apok., 9, 11, szatan, anioł  przepaści, „którego imię po hebrajsku Abaddon, po  gr. Apollyon, a po łac. Exterminans ('niszczący,  pustoszący, rugujący')".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABADDON

  W Biblii, Apok., 9, 11, szatan, anioł  przepaści, „którego imię po hebrajsku Abaddon, po  gr. Apollyon, a po łac. Exterminans ('niszczący,  pustoszący, rugujący')".

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABATON

  W starożytności nazwa nadawana róża- nym trudno dostępnym miejscom; z gr. a- 'nie-',  bainein 'iść'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABATON

  W starożytności nazwa nadawana róża- nym trudno dostępnym miejscom; z gr. a- 'nie-',  bainein 'iść'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARON

  W Biblii, syn Lewiego i starszy brat  Mojżesza, patriarcha żyd., pierwszy arcykapłan,  współdziałał z Mojżeszem, gdy Bóg spuszczał dzie- sięć plag na Egipt, i wyprowadzał Izraelitów z Egiptu.

  Laska Aarona, w Biblii, nazwa laski plemienia Lewi  używanej przez Aarona; położona przed arką przy- mierza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARON

  W Biblii, syn Lewiego i starszy brat  Mojżesza, patriarcha żyd., pierwszy arcykapłan,  współdziałał z Mojżeszem, gdy Bóg spuszczał dzie- sięć plag na Egipt, i wyprowadzał Izraelitów z Egiptu.

  Laska Aarona, w Biblii, nazwa laski plemienia Lewi  używanej przez Aarona; położona przed arką przy- mierza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AAR(E)

  Aara, gł. rzeka Szwajcarii, wypływająca z  lodowców Alp Berneńskich, dopływ Renu.

  W szwajcarskich górach jest jedna kaskada.

  Gdzie Aar wody błękitnymi spada.

  J. Słowacki, W Szwajcarii, 7-8 (1839).

  A gdyś nazbyt stęskniony ojczyzny swej starej

  Do późnych gwiazd wśród szumu zadumał się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry