Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TLEN

  N.-łac. Oxygenium, pierwiastek chem. o liczbie atomowej 8, odkryty w 1768-73 przez K. W. Scheelego i, niezależnie, przez J. Priestleya w 1774.

  Wyraz wprowadzony do polszczyzny w 1853 na miejsce kwasorodu przez ucznia Jędrzeja Śniadeckiego, dr. med. Jana Oczapowskiego, który zaczerpnął go z języka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁOKA

  Powaba, pomoc z serca, uczynność, do pocz. XX w. w Polsce przejaw pomocy sąsiedzkiej na wsi, prawdop. pozostałość dawnej wspólnoty wiejskiej: w razie konieczności wykonania pospiesznie większych robót, którym jedno gospodarstwo podołać nie mogło, cała wieś stawała do pracy bezinteresownie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TITANIC"

  Brytyjski parowiec transatlantycki, zbudowany w 1912 dla White Star Line, w chwili spuszczenia na wodę największy i najbardziej luksusowy statek-pasażerski świata, o 46 329 BRT, cud techniki, w opinii publicznej szczyt bezpieczeństwa nar morzu. Wyruszył 10IV 1912 z Southampton w swą dziewiczą podróżrdo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUK

  Kij, którym rybacy popychają łódki i mierzą głębokość Wody; pop. o kobiecie, dziewczynie - wycieruch, garkotłuk, flądra, flejtuch, kocmołuch; (tłuk pięściowy) główne i jedno z najdawniejszych narzędzi starszego paleolitu (starszego okresu kamienia łupanego) Afryki, Europy i płd.-zach. Azji;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TITONOS

  Gr. Tithónós, mit. gr. piękny Trojańczyk, syn Laomedona, ukochany przez boginię Jutrzenkę (zob. Eos), ktpra wybłagała dla niego u Zeusa nieśmiertelność, jednak, przez zapomnienie, bez wiecznej młodości, skutkiem czego na starość tak wysechł i zgrzybiał, że zostało z niego niewiele prócz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUSTY

  Dam wam wszystkie dobra Egiptu, abyście używali tłustości (najwyborniejszych płodów) ziemi, łac. ego dabo vobis omnia bona Aegypti, ut comedatis medullam terrae, z Wulgaty, Gen., 45, 18, Józef do braci. Lata tłuste i lata chude zob. Rok. Nim tłusty schudnie, to chudy zdechnie przysł., któremu obce są...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TISCHBEIN

  (wym. tiszbajn) Rodzina malarzy nm. z XVIII i XIX w. Główni przedstawiciele to: Johan n Heinrich , 1722-89, od 1752 nadworny malarz w Kassel, od 1776 dyrektor akademii w Kassel, portrety rokokowe i klasycystyczne;

  Johan n Friedric h August , 1750-1812,bratanek poprzedniego, dyrektor akademii w Lipsku od 1800...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TISSANDIER Gaston

  (wym. tisadię), 1843-99, Francuski uczony, pionier aeronautyki, popularyzator techniki; odbył pierwszy lot stratosferyczny na balonie „Zenith" w 1875. Jego towarzysze Henri Sivel i J. E. Croce-Spinelli zginęli z powodu braku tlenu.

  W 1883 wraz z bratem Albertem Tissandierem zbudował pierwszy sterowiec z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIRANTE BIAŁY

  Tirant lo Blanch, Tyrant ze Słonej Skały, bohater powieści rycerskiej w 5 księgach, napisanej po katalońsku, prawdop. przez Johannota Martorella w 1490, tł. na hiszp. w 1511. Tyrant , błędny rycerz, walczy z Turkami , staje się wielkim dowódcą wojsk., poślubia księżniczkę bizantyjską, zostaje...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIPITAKA

  Tripitaka, Kanon palijski, w buddyzmie święte księgi kanoniczne i egzegetyczne, złożone. z trzech części, napisane w języku pali prawdop. w I w. pne. na Cejlonie, wg tradycji buddyjskiej - wkrótce po zgonie Buddy; w jęz. pali trójkosz'; por. Objawienie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry