Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ANANIASZ (2)

  Najwyższy kapłan, który kazał swym ludziom uderzyć apostoła Pawła w twarz, nazwany przez niego „ścianą pobielaną"; Dzieje Ap., 23, 2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANANIASZ (1)

  W Biblii, mąż Safiry, który przyniósł apostołom tylko część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży swojej roli, twierdząc, że przynosi wszystko, i wg słów Piotra „kłamiąc Duchowi Świętemu"; oboje z żoną pokarani zostali nagłym i natychmiastowym skonem; Dzieje Ap., 5, 1-11; prżen...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANANIASZ (2)

  Najwyższy kapłan, który kazał swym ludziom uderzyć apostoła Pawła w twarz, nazwany przez niego „ścianą pobielaną"; Dzieje Ap., 23, 2.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALEKTA

  Wybrane fragmenty dzieł jednego autora* rzadziej kilku autorów, pokłosie literackie pisarza, collećtanea; z gr., 'rzeczy wybrane'. Analekta Konfucjańskie, Lun-jii 'dialogi', jedno z dzieł Czteroksięgu (zob. Cztery) kanonu Konfucjusza; krótki, nie usystematyzowany zbiór fragmentów przypisywanych Konfucjuszowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKREONTYKI

  Pogodne wiersze o tematyce miłosnej a. biesiadnej, opiewające radość życia, nawiązujące także w metrum wiersza do nielicznych fragmentów pozostałych z twórczości liryka greckiego Anakreonta z Teos w Jonii (VI w. pne.) a.do licznych naśladownictw rzymskich, carmina Anacreontea; wg legendy Anakreon miał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALEKTA

  Wybrane fragmenty dzieł jednego autora* rzadziej kilku autorów, pokłosie literackie pisarza, collećtanea; z gr., 'rzeczy wybrane'. Analekta Konfucjańskie, Lun-jii 'dialogi', jedno z dzieł Czteroksięgu (zob. Cztery) kanonu Konfucjusza; krótki, nie usystematyzowany zbiór fragmentów przypisywanych Konfucjuszowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAGRAM

  Wyraz a. zdanie utworzone przez przestawienie wszystkich liter innego wyrazu a. zdania; Franęois Rabelais ogłosił Gargantuę i Pantagruela pod pseudonimem stanowiącym anagram imienia i nazwiska: Alcofribas Nasier; zdanie „Lutni, ujaw mi!" jest anagramem imienia i nazwiska Julian Tuwim; najsławniejszy zapewne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKREONTYKI

  Pogodne wiersze o tematyce miłosnej a. biesiadnej, opiewające radość życia, nawiązujące także w metrum wiersza do nielicznych fragmentów pozostałych z twórczości liryka greckiego Anakreonta z Teos w Jonii (VI w. pne.) a.do licznych naśladownictw rzymskich, carmina Anacreontea; wg legendy Anakreon miał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAGRAM

  Wyraz a. zdanie utworzone przez przestawienie wszystkich liter innego wyrazu a. zdania; Franęois Rabelais ogłosił Gargantuę i Pantagruela pod pseudonimem stanowiącym anagram imienia i nazwiska: Alcofribas Nasier; zdanie „Lutni, ujaw mi!" jest anagramem imienia i nazwiska Julian Tuwim; najsławniejszy zapewne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANACHRONIZM

  Błąd w chronologii, błędne umiejscowienie wydarzeń, pojęć, osób, rzeczy w czasie, w którym nie mogły istnieć; np. u Szekspira w Juliuszu Cezarze, 2, 1, słychać bijącą godzinę; Brutus pyta: „Któraż to bije?", a Kasjusz odpowiada: „Zegar wybił trzecią", choć bijące zegary wynaleziono dopiero w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry