Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KOMIEROWSKI JAN WACŁAW, pseud. Wacław Pomian

  KOMIEROWSKI JAN WACŁAW, pseud. Wacław Pomian, ur. 1850 w Warszawie, zm. 5 XII 1897 pod Wiedniem, poeta, tłumacz. Siostrzeniec Deotymy, żonaty z siostrą H. Sienkiewicza. Od ok. 1868 studiował na uniw. w Berlinie. Poezje liryczne ogłaszał w czasopismach warsz., gł. w „Kurierze Warsz.", od 1870; 3 pieśni...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMEDIANTKA. Powieść

  KOMEDIANTKA. Powieść, powieść W.S. Reymonta, powst. 1894, prwdr. w „Kurierze Codz." 1895, wyd. os. w Warszawie 1896. Utwór stanowi poszerzoną przeróbkę szkicu powieściowego Adeptka (1892). Akcja rozgrywa się w środowisku drugorzędnych trup aktorskich, którego obserwację umożliwił pisarzowi fakt, że...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMEDIA. Dramat we 3 aktach

  KOMEDIA. Dramat we 3 aktach, utwór dram. A. Korzeniowskiego, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1854-55, wyd. os. w Wilnie 1855 (na karcie tyt. 1856), z cyklem liryków Strofy oderwane. Autor, posługując się znanym motywem lit. zmuszania dziewczyny (Lidii) przez zainteresowaną tym majątkowo rodzinę do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMEDIA

  KOMEDIA, jeden z podstawowych gatunków —> dramatu, przedstawiający sytuacje i charaktery ludzkie zabawnie wyjaskrawione (niekiedy w wymiarach karykatury lub —> groteski), odznaczający się dynamiczną i przesyconą komizmem —> akcją, kończącą się z reguły pomyślnie dla bohaterów. K. powstała w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMARNICKI LUCJUSZ

  KOMARNICKI LUCJUSZ, ur. 29 I 1884 w Pilawie pod Siedlcami, zm. 25 III 1926 w Warszawie, historyk i teoretyk literatury, pedagog. Od 1905 nauczyciel szkół średnich w Warszawie. Pionier nowoczesnej stylistyki w Polsce (Dotychczasowy stan stylistyki polskiej 1910), formułował założenia nauk. metodologii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMAR TADEUSZ, pseud. Ludomir, Tadeusz Zabużyński i in.

  KOMAR TADEUSZ, pseud. Ludomir, Tadeusz Zabużyński i in., ur. 1837 zapewne w Augustowskiem lub na Suwalszczyźnie, zm. 1871 w Bendlikonie pod Zurychem (wg in. źródeł na Bukowinie, w drodze do Turcji), poeta. Ok. 1857-59 studiował na uniw. w Kijowie. Uczestnik powstania styczniowego. Na emigracji w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁONIECKI ROMAN

  KOŁONIECKI ROMAN, ur. 3 VIII 1906 w Warszawie, zm. 25 I 1978 tamże, poeta, tłumacz. Początkowo związany z łódzką grupą lit. —> Meteor, nast. współred. warszawskiego mies. —> „Droga" (1930-37 sekretarz red.) i tyg. —> „Pion" (1937-39), uprawiał programową publicystykę lit. (Społeczne zadania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁODZIEJ PIOTR

  KOŁODZIEJ PIOTR, ur. 15 II 1853 w Siemianowicach (G. Śląsk), zm. 14 XII 1931 tamże, pisarz ludowy. Syn rolnika, ukończył szkołę lud., pracował m; in. jako robotnik w hucie. Uczestniczył w pol. życiu społ. i kult., 1883 prezes Związku Chrześc.-Lud., od 1919 członek Tow. Oświaty im. Św. Jacka w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

  KOŁO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, stowarzyszenie działające we Lwowie 1880-1939. Powst. 1 X 1880 jako Koło Lit., 1884 zmieniło nazwę na K.L.-A. Zrzeszało ludzi pióra, artystów oraz miejscowąinteligencję. Początkowo miało charakter klubu towarzyskiego, od 1892 - wraz z powstaniem sekcji lit. i artyst. -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁŁĄTAJ HUGO

  KOŁŁĄTAJ HUGO, ur. 1 IV 1750 w Dederkałach (Wołyń), zm. 28 II 1812 w Warszawie, działacz i pisarz polit., organizator i teoretyk nauki i oświaty, historyk, filozof. Najmłodszy syn w podupadłej majątkowo rodzinie szlach., szukał tradycyjnie kariery w stanie duchownym; kleryk przed 1764, święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /11 009

  praca w formacie txt

Do góry