Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONCEPTYZM, kierunek i styl w literaturze

  KONCEPTYZM, kierunek i styl w literaturze epoki —» baroku. Nazwa pochodzi z wł. concetto (świetny, wyszukany pomysł); we Włoszech używana jako synonim —» marinizmu; w Hiszpanii wyodrębniano k. zarówno w poezji, jak w prozie. Twórcą poetyckiego k. był A. de Ledesma, autor Conceptos espirituales (1600), a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /3 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONARSKI STANISŁAW (imię zakonne; imię chrzestne Hieronim)

  KONARSKI STANISŁAW (imię zakonne; imię chrzestne Hieronim), ur. 30 IX 1700 w Żarczycach (Kieleckie), zm. 3 VIII 1773 w Warszawie, pedagog, pisarz polit., poeta. Pijar od 1715, praktykę nauczycielską (i okolicznościową twórczość łac., która posłużyła mu później za przykład zepsucia języka i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONAR ALFRED ALEKSANDER, właśc. Aleksander Kinderfreund

  KONAR ALFRED ALEKSANDER, właśc. Aleksander Kinderfreund, ur. 26 II 1862 w Warszawie, zm. 1940 lub 1941 w getcie warsz., prozaik, dramatopisarz. Po ukończeniu szkoły handlowej im. L. Kronenberga i studiach za granicą poświęcił się pracy literackiej. W powieściach Bankruci (1892), Siostry Malinowskie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJA dzieła literackiego

  KOMPOZYCJA, budowa świata przedstawionego —> dzieła lit., układ i powiązanie jego elementów, sieć wzajemnych relacji między —> motywami oraz stosunków łączących poszczególne motywy z całościowym schematem konstrukcyjnym. K. spełnia wobec materiału tematycznego znajdującego się w polu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPARATYSTYKA, literatura porównawcza

  KOMPARATYSTYKA, literatura porównawcza, dziedzina —» nauki o literaturze obejmująca badanie związków genetycznych i zależności typologicznych między zjawiskami lit. -motywami, wątkami, utworami, gatunkami, stylami, prądami - które należą do dwóch lub kilku literatur różnojęzycznych lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /6 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORNICY, powieść W. Orkana

  KOMORNICY, powieść W. Orkana, prwdr. w „Kurierze Codz." i „Słowie Pol." 1899, wyd. os. we Lwowie 1900. Powieść powst. 1897-98 i tak jak pisane wtedy nowele i obrazki Orkana wniosła nowy ton do literatury o tematyce chłopskiej. Przedstawia życie małej wioski Koninki w Gorcach, z autopsji znanej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORNICKA MARIA, pseud. J. Nałęcz, Włast i in.

  KOMORNICKA MARIA, pseud. J. Nałęcz, Włast i in., ur. 25 VII 1876 w Grabowie pod Kozienicami, zm. 8II1949 w Izabelinie pod Warszawą, poetka, prozaiczka, krytyk. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. W 1894 studiowała w Cambridge. W 1898 poślubiła J. Lemańskiego, małżeństwo zakończyło się separacją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ (KEN), Komisja Edukacyjna

  KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ (KEN), Komisja Edukacyjna, centralna państw, władza oświat., ustanowiona uchwałą sejmową 14 X 1773 w związku ze zniesieniem zakonu j ezuitów, który skupiał w swym ręku większość szkół w Polsce, działająca do 1794. Prezesem KEN był I. Massalski, od 1776 M.J. Poniatowski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMIKOTRAGEDIA, komitragedia

  KOMIKOTRAGEDIA, komitragedia, komedia o charakterze poważnym, gatunek dram. mieszany, w którym komediowy bieg wydarzeń kończy się niepomyślnie, a komizm przeplata się z tragizmem. Nazwa stosowana często obocznie z tragikomedią (wspólne cechy: postacie z różnych stanów, brak trzech jedności, epicka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMIEROWSKI JÓZEF

  KOMIEROWSKI JÓZEF, ur. 1813, zm. 12 X 1861, poeta tłumacz. Ziemianin z Podlasia (1846 oczynszował chłopów), w l. czterdziestych brał udział w życiu lit. Warszawy (wydał dramat August z Kości 1844 i zbiorek Pieśni dla braci 1845), po 1844 jeździł często w Poznańskie i do pol. środowisk emigr. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry