Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KOPROWSKI JAN

  KOPROWSKI JAN, ur. 10 II 1918 w Pokrzywnicy (Kieleckie), prozaik, poeta, publicysta i krytyk, tłumacz. Twórczość rozpoczął od wierszy o tematyce wiejskiej (zbiór Do mojej ziemi 1936, współpraca z „Okolicą Poetów"). Podczas wojny wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, po wyzwoleniu wydawał tu tyg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPERNICKI IZYDOR

  KOPERNICKI IZYDOR, ur. 17 IV 1825 w Czyżówce na Ukrainie, zm. 24 IX 1891 w Krakowie, lekarz, antropolog, etnograf. Uczestnik powstania styczniowego, więziony przez władze austr., 1864-71 przebywał za granicą, gł. w Bukareszcie. Pionier nowoczesnej antropologii pol., prof. UJ (od 1886), czł. AU (od 1877)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPEĆ JÓZEF

  KOPEĆ JÓZEF, ur. 16 V 1762 na Polesiu Pińskim, zm. 1827, wojskowy, pamiętnikarz. Uczestnik kampanii 1792 (w wojsku już przed 1780), szczególnie zasłużony w powstaniu 1794, pod Maciejowicami został wzięły do niewoli (w randze brygadiera) i zesłany na Kamczatkę; ułaskawiony przez Pawła I, po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPCZYŃSKI ONUFRY

  KOPCZYŃSKI ONUFRY (imię zakonne; imię chrzestne ANDRZEJ), ur. 30 XI 1735 w Czerniejewie (Gnieźnieńskie), zm. 14 II 1817 w Warszawie, gramatyk. Pijar, wykładał 1758-78 gramatykę i retorykę w szkołach zakonnych (od 1774 w Warszawie); od 1780 był aktywnym czł. —» Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŃCZYC TADEUSZ, właśc. Alfred Grot-Bęczkowski

  KOŃCZYC TADEUSZ, właśc. Alfred Grot-Bęczkowski, ur. 1880 w Brześciu Litew., zm. 18 VI1943 w Wycinkach Chlewińskich pod Grodziskiem Maz., dziennikarz, krytyk teatr., poeta, satyryk, powieściopisarz. Ukończył studia rolnicze. Pracował w redakcjach „Dziennika dla Wszystkich", „Gońca", „Bluszczu", „Niwy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWICKI TADEUSZ

  KONWICKI TADEUSZ, ur. 22 VI 1926 w Nowej Wilejce (Wileńszczyzna), prozaik i reżyser filmowy. Lata szkolne spędził w Wilnie (podczas okupacji ukończył tajne gimn.), 1944-45 w oddziale partyzanckim AK na Wileńszczyźnie. Po wojnie studiował polonistykę na UJ, 1946-50 pracował w red. „Odrodzenia" (od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA LITERACKA

  KONWENCJA LITERACKA, jeden z gł. składników tradycji lit.: zespół norm określających właściwości utworów danego typu, utrwalony w odpowiednio bogatej praktyce pisarskiej, odpowiadający gustom i oczekiwaniom publiczności lit. jakiegoś miejsca i czasu. K. l. wiąże się w każdym przypadku z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRYM KAZIMIERZ

  KONTRYM KAZIMIERZ, ur. ok. 1776 w Bohdanowie (Wileńszczyzna), zm. 1836 w Szydłowie (Żmudź), działacz społ. i kult., redaktor. Rozległą wiedzę zdobył samokształceniem; uczestniczył w poczynaniach niepodległościowych 1794, 1812 i 1831. Od 1803 związany z Uniw. Wil. (gł. z biblioteką, ale też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit.

  KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit., wyd. w Londynie 1959-66 (do 1961 pt. „K.-Nowy Merkuriusz") jako kontynuacja —» „Merkuriusza Pol.", pod red. A. Czerniawskiego (1959), B. Czaykowskiego (od 1960), F. Śmiei (od 1962); w skład zespołu wchodzili m.in. M. Badowicz, A. Busza, J. Darowski, J.S. Śito, B...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTRREFORMACJA, ruch w kulturze XVI-XVIII w.

  KONTRREFORMACJA, ruch w kulturze XVI-XVIII w., będący odbiciem przemian światopoglądowych u schyłku epoki —» odrodzenia, w rozbitej wyznaniowo wskutek działań —» reformacji Europie, a jednocześnie stanowiący wyraz tendencji w polityce Kościoła kat., mających na celu zarówno reformę wewn. w łonie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /4 534

  praca w formacie txt

Do góry