Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KORZELIŃSKI SEWERYN

  KORZELIŃSKI SEWERYN, ur. 1804 lub 1805, zm. 22 I 1876 w Bereźnicy (wsch. Galicja), pamiętnikarz. Uczestnik powstania 1830-31 (?) i węgierskiego 1849, internowany przez władze tur. w Azji Mniejszej, przybył 1851 do Anglii; pozbawiony środków do życia, udał się 1852 do Australii, gdzie poszukiwał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZENIOWSKI APOLLO, NAŁĘCZ

  KORZENIOWSKI APOLLO, NAŁĘCZ, ur. 21 II 1820 w Ho-noratce (Ukraina), zm. 23 V 1869 w Krakowie, ojciec J. Conrada, dramatopisarz, poeta, tłumacz. Syn zubożałego szlachcica, administrator i dzierżawca majątków, brał podczas wojny krymskiej (1854) udział w przygotowaniach do (zaniechanego) powstania pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYTYŃSKI ONUFRY

  KORYTYŃSKI ONUFRY, ur. ok. 1730 na Mazowszu, zm. w styczniu 1770, poeta, tłumacz. Syn zubożałego szlachcica, od 1751 przebywał na dworach magnackich. Autor poematu hist. Olkinicka potyczka (wyd. 1843) i heroikomicznego Cerograf (nie wyd.) oraz wierszy okolicznościowych, przekładał gł. Horacego: pieśni i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYTKO EMIL

  KORYTKO EMIL, ur. IX 1813 w Rzeszowie pod Zaleszczykami, zm. 31 I 1839 w Lublanie, etnograf, folklorysta. W czasie studiów filoz. na Uniw. Lwow. (1832-36) związany był z grupą —» Ziewonią. Za kolportowanie druków potajemnie tłoczonych w —» Ossolineum aresztowany 1834 przez policję austr., 1837 internowany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORWIN WAWRZYNIEC, Corvinus Laurentius, właśc. W. Raabe, Rabe

  KORWIN WAWRZYNIEC, Corvinus Laurentius, właśc. W. Raabe, Rabe, ur. ok. 1465 w Środzie Śl., zm. 21 VII 1527, pol.-łac. poeta, filolog i geograf, jeden z pierwszych renesansowych humanistów w Polsce. Uczeń K. Celtisa, czł. —> Sodalitas litteraria Vistulana, wychowanek i wykładowca (1489-94) Akad. Krak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSAK RAJMUND

  KORSAK RAJMUND, ur. 31 VIII 1768 w Żukowszczyźnie (Grodzieńskie), zm. 9 XI 1817 w Żwańczyku (Podole), ojciec Juliana, poeta. Uczeń warsz. pijarów, brał udział w powstaniu 1794 na Litwie; od 1797 mieszkał na Podolu, gdzie zaprzyjaźnił się z S. Trembeckim i utworzył z kilkoma sąsiadami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOROTYŃSKI WŁADYSŁAW RAJNOLD

  KOROTYŃSKI WŁADYSŁAW RAJNOLD, ur. 1866 w Wilnie, zm. 16 VI 1924 w Warszawie, syn Wincentego, publicysta, edytor, historyk Warszawy. Współpracownik 1884-92 „Gazety Warsz.", współred. „Tygodnika Ilustr.", red. „Kuriera Codz.", 1899-1903 red. nacz. „Kuriera Warsz.", z którym współpracował do końca życia;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSAK JULIAN

  KORSAK JULIAN, ur. 13 II 1806 lub 1807 w Słonimiu, zm. 30 VIII 1855 w Nowogródku, syn Rajmunda, poeta, tłumacz. Studiował 1823-26 na Uniw. Wil., gdzie poznał Mickiewicza oraz zaprzyjaźnił się z A. Chodźką i A.E. Odyńcem (adresat części —> Listów z podróży), a nast. gospodarował w majątku rodzinnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOROTYŃSKI WINCENTY, pseud. Borzywój

  KOROTYŃSKI WINCENTY, pseud. Borzywój, ur. 15 VIII 1831 w Sieliszczu pod Nowogródkiem, zm. 7 II 1891 w Warszawie, ojciec Władysława, poeta i dziennikarz. Syn białorus. chłopa, samouk, od 1856 ogłaszał wiersze (wybór Czym chata bogata, tym rada 1857, poemat o doli chłopa Tomiło 1859), wzorowane ideowo i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORONIARZ W GALICJI, czyli Powagi powiatowe.

  KORONIARZ W GALICJI, czyli Powagi powiatowe. Szkice współczesne przez N.M., powieść satyr. J. Lama, prwdr. w „Gazecie Nar." 1869, wyd. os. we Lwowie 1869. Akcja toczy się w okresie powstania styczniowego. Fryzjer warsz. Artur Kukielski, tchórz i uciekinier z Królestwa, występuje w Galicji w roli rzekomego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /sciaga Dodano /29.02.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt

Do góry