Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRAPSZO

  Rodzina aktorów polskich w XIX i XX w., z których najwybitniejsi to: Anastazy Franciszek , 1832-98, aktor, dyrektor, reżyser, pedagog. Jego uczniowie to m.in.: Bolesław Leszczyński, Rufin Morozowicz, Jan Kazimierz Tatarkiewicz, Ludwik Solski, Józef Śliwicki, Maksymilian Węgrzyn, Helena Marcello-Palińska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĄBA

  z wł. tromba.

  (Mistrz, mąjster, spec, fachowiec) Jak z koziej dupy trąba od siedmiu boleści; partacz, partoła, fuszer, ignorant.

  Puścić (kogoś) w trąbę porzucić, opuścić; odwrócić się od kogoś. Siedem trąb siedmiu aniołów w Biblii, Apok., 8-11. Słuchać pańskiej trąby być komuś posłusznym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAM WPOPSZEK ULICY

  Skruty prozy i poemy zbiór poezji futurystycznych (1920) poety i dziennikarza Jerzego Jankowskiego, działającego w Wilnie; jeden z pierwszych zbiorków poetyckich tego rodzaju w PMsce.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPADAŃSKI

  Położony na północ od rzeki Pad; łac. transpadanus 'znajdujący się po tamtej, tj. dalsżej od Rzymu, stronie rzeki Pad'; por. Cispadański.

  Republika Transpadańska z miastami Mediolan, Bergamo, Brescia, Cremona i in., utworzona przez Bonapartego w 1796, wcielona w 1797 do Republiki Cisalpińskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA

  Jeden z podstawowych gatunków dramatu (zob.) obejmujący utwory wierszem a. prozą, o charakterze poważnym i wzniosłym, przedstawiające splot nieszczęśliwych okoliczności, które stwarzają sytuację bez wyjścia, charakteryzującą się dysproporcją między problematyczną winą a straszliwą karą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAJAN

  Marcus Ulpiuś Traianus, 53-117, cesarz rzymski od 98, świetny dowódca i administrator, za którego panowania cesarstwo rz. osiągnęło najrozleglejsze terytorium; jedyny spośród cesarzy otrzymał (oficjalnie, w 114) tytuł Optimus łac., 'Najlepszy'.

  Forum Trajana zob. Forum. Kolumna Trajana najważniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKT

  Dawn. ciąg, bieg, tok; dziś tylko: w trakcie czegoś 'w czasie trwania czegoś'; dawn. powiat na Żmudzi; gościniec, droga bita; archit. ciąg pomieszczeń na jednej osi, zazw. równoległej do osi podłużnej budynku (budowle o układzie jedno-, dwu- a. trzytraktowym); z łac. tractus 'ciąg(nięcie)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTAMENT

  Dawn. poczęstunek, częstowanie, biesiada, uczta; dawn. sposób obchodzenia się, postępowania z kimś, traktowania kogoś; dawn. żołd, płaca; ze śrdw.-łac. tractamentum 'postępowanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTIERNIA

  Przest. jadłodajnia, garkuchnia, oberża; z nm. traktieren 'częstować; potraktować'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADOWAĆ

  Przest. prawn. zajmować mienie dłużnika na rzecz wierzyciela; z łac. tradere 'przekazywać; wręczać'.

  Tradować kogoś przest. tradować jego mienie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt

Do góry