Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TROLLE

  Mit. germ. we wczesnym folklorze skandynawskim-niekształtne, przysadkowate, garbate olbrzymy, niekiedy mające magiczne moce, nieprzyjazne ludziom, zamieszkujące zamki, nawiedzały okolicę w ciemnościach nocy; zaskoczone przez światło słońca pękały a. kamieniały;

  w późniejszych czasach-karły a. elfy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROJA

  Gr. Troia a. Ilion (zob.), u Homera Tróas, gród w Troadzie, w płn.-zach. Azji Mniejszej, o który toczyła się wojna trojańska (zob. niżej), obecnie Hisarlik u ujścia rzeki Kuęiik Menderes (staroż. Skamander). Miasto odkryte dzięki wykopaliskom nm., Schliemanna (zob.) i Dórpfelda w 1871-94, oraz amer...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /7 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROJAK

  W dawnej Polsce od XVI w. dydek, trzygroszówka srebrna, później, również w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym do lat 80. XIX w., miedziana; zagrodnik, śląski taniec złożony z 2 części: powolnej, posuwistej, w metrum 3/4, i żywej, z obrotami i figurami, na 2/4, tańczony przez 2 dziewczyny i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROKI

  Przest. rzemienie, łyka, powrozy, pęta, czasem zakończone pętlą, używane do wiązania tłumoków, tobołów, do juków, do przywiązywania, przytraczania czegoś; paski, sznurki u fartucha, spódnicy, długich gaci; sznurki, tasiemki, opasujące szlafrok; paski, rzemyki u siodła.

  Wziąć dupę w troki wsiąść...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROFONIOS

  Gr. Trophonios, mit. gr. bohater beocki, właściwie identyczny z Zeusem Chthoniosem, architekt, który uchodził za budowniczego świątyni Apollina w Delfach, Posejdona koło Mantinei w Arkadii i „skarbców" (grobowców), m.in. Augiasza w Elidzie i Hyrieusza w Beocji (budował wraz z bratem, Agamedesem). W związku...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIOLET

  Strofa ośmiowersowa o dwóch rymach i schemacie rymowym: ABaAabAB, w której wers pierwszy powtarza się jako czwarty i siódmy, a drugi jako ósmy; z fr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIANGEL

  Trianguł, triangolo, trójkąt, perkusyjny instrument muzyczny o nieokreślonej wysokości dźwięku, składający się z pręta metalowego zgiętego w kształcie nie domkniętego trójkąta równoramiennego, w który uderza się stalową pałeczką; z łac. triangulum 'trójkąt*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROGLODYCI

  W staroż. ogólna nazwa licznych ludów antyku stojących na niskim stopniu rozwoju, mieszkających w różnych stronach świata, przede wszystkim jednak na afrykańskich wybrzeżach M. Czerwonego, na płd. od Egiptu, w głębi Afryki, w Arabii, na Kaukazie, na płd. od dolnego biegu Dunaju.

  Wg pisarzy staroż...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIPTOLEMOS

  Mit. gr. syn Keleosa, króla Eleusis, i Metanejry, na których dworze zatrzymała się Demeter w czasie swej wędrówki w poszukiwaniu córki, Persefony, i została gościnnie przyjęta.

  W nagrodę nauczyła Triptolemosa uprawy roli, dała mu pierwsze kłosy zboża i wóz zaprzężony w węże. aby nauczał ludzi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIANON

  (wym. trianą) Pierw, nazwa wioski w pobliżu Wersalu, gdzie w 1688 J. Hardouin-Mansart zbudował piękny pałacyk zw. Grand Trianon a. Trianon de Marbre 'marmurowy', który popadł w ruinę w poł. XIX w., później odbudowany, często służy jako rezydencja przybywających z oficjalną wizytą głów państwa.

  W...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt

Do góry