Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  AZAZEL

  W Biblii, Lev., 16,8, imię hebr., symbolizujące złego ducha zamieszkującego pustynię, wymienione w związku z obrzędami Dnia Przebłagania; zob. Sąd(ny Dzień).

  Należało wylosować 2 kozły: jeden w ofierze Bogu, drugi dla Azazela; pierwszy miał być zabity za grzechy ludu, drugi, na którego głowę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZAZEL

  W Biblii, Lev., 16,8, imię hebr., symbolizujące złego ducha zamieszkującego pustynię, wymienione w związku z obrzędami Dnia Przebłagania; zob. Sąd(ny Dzień).

  Należało wylosować 2 kozły: jeden w ofierze Bogu, drugi dla Azazela; pierwszy miał być zabity za grzechy ludu, drugi, na którego głowę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AYMON

  (wym. e:mą). Czterej synowie Aymona, fr. Les ąuatre fils Aymon a. Renaud de Montauban francuska chanson de geste z XII/XIII w. Renaud i jego trzej bracia: Guiscard, Alard i Richard, synowie Aymona z Dordogne, uciekają z dworu cesarskiego, bo Renaud w bijatyce zabił bratanka Karola Wielkiego. Cesarz prowadzi z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWINION

  Fr. Avignon, miasto w Prowansji nad Rodanem (Francja) z warownym zamkiem papieży z XIV w. Awiniońska niewola papieży, 1309-77, okres przebywania siedmiu papieży: Klemens V, Jan XXII, Benedykt XII, Klemens VI, Innocenty VI, Urban V 1 Grzegorz XI, w Awinionie pod opieką królów francuskich, zw. także „niewolą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AYMON

  (wym. e:mą). Czterej synowie Aymona, fr. Les ąuatre fils Aymon a. Renaud de Montauban francuska chanson de geste z XII/XIII w. Renaud i jego trzej bracia: Guiscard, Alard i Richard, synowie Aymona z Dordogne, uciekają z dworu cesarskiego, bo Renaud w bijatyce zabił bratanka Karola Wielkiego. Cesarz prowadzi z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWINION

  Fr. Avignon, miasto w Prowansji nad Rodanem (Francja) z warownym zamkiem papieży z XIV w. Awiniońska niewola papieży, 1309-77, okres przebywania siedmiu papieży: Klemens V, Jan XXII, Benedykt XII, Klemens VI, Innocenty VI, Urban V 1 Grzegorz XI, w Awinionie pod opieką królów francuskich, zw. także „niewolą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWESTA

  Zend-Awesta, teksty religijne wyznawców mazdaizmu, zapisane w dialekcie wschodnio-irańskim prawdop. w VI w. pne., z których zachowały się tylko fragmenty po zniszczeniach dokonanych przez Aleksandra Wielkiego ok. 332 pne. i przez Arabów w VII w. Zob. Zaratustra.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWESTA

  Zend-Awesta, teksty religijne wyznawców mazdaizmu, zapisane w dialekcie wschodnio-irańskim prawdop. w VI w. pne., z których zachowały się tylko fragmenty po zniszczeniach dokonanych przez Aleksandra Wielkiego ok. 332 pne. i przez Arabów w VII w. Zob. Zaratustra.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWAROWIE

  Azjatycki turecki lud koczowniczy, który w VI w. stworzył państwo (chanat awarski) na terenie późniejszych Austro-Węgier, zniszczone w 796 przez Karola Wielkiego. Słowiańska nazwa Obrzy przybrała z czasem znaczenie 'wielkoludów'; polskie obrzymski, obrzymowy, a od XVI w. - olbrzymi i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWATAR

  Gł. w hinduizmie: zstąpienie bóstwa a. jego wcielenie (inkarnacja) w kształt doczesny; zwierzęce i ludzkie wcielenia boga Wisznu; przen. kompletne ucieleśnienie się w kimś jakiejś tradycji, idei, filozofii itp.; z sanskr. avatara 'zstąpienie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt

Do góry