Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KREMER JÓZEF

  KREMER JÓZEF, ur. 22 II 1806 w Krakowie, zm. 2 VI 1875 tamże, filozof, estetyk. Studiował 1823-30 w Krakowie, Berlinie (słuchacz Hegla), Heidelbergu i Paryżu; brał udział w powstaniu. Od 1847 wykładał filozofię na UJ (1850 prof.), 1853-74 - estetykę i historię sztuki w Szkole Sztuk Pięknych;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREJĆI KAREL

  KREJĆI KAREL, ur. 20 VIII 1904 w Pradze, zm. 26 VI 1979 tamże, czes. slawista i polonista. Studiował w Pradze filologię czes., niem. i pol. (u M. Szyjkowskiego), 1927/28 na uniw. w Warszawie i Krakowie. Doktorat uzyskał 1928, habilitował się 1935 na podstawie rozprawy Polska literatura ve virech revoluce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRECHOWIECKI ADAM, pseud. Adam Bukatko, Marian, Wratysław Daniłowicz, Kazimierz Pręcki

  KRECHOWIECKI ADAM, pseud. Adam Bukatko, Marian, Wratysław Daniłowicz, Kazimierz Pręcki, ur. 6 I 1850 w Bieleżyńcach (Wołyń), zm. 13 VI 1919 we Lwowie, powieściopisarz, dramaturg, krytyk lit. i teatralny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. W 1869-73 studiował prawo w Kijowie i we Lwowie. Pracował jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĆEK FRANCISZEK

  KRĆEK FRANCISZEK, ur. 8 X 1869 we Lwowie, zm. 12 III 1916 w Nowogrodzie, językoznawca, folklorysta, pochodzenia czeskiego. Studiował filologię klas., słow. i pol. na Uniw. Lwow. (1887-92), nast. w Pradze, Lipsku i Berlinie. Początkowo był nauczycielem gimn., od 1908 doc. Uniw. Lwowskiego. Współzał. (z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAWCZUK ALEKSANDER

  KRAWCZUK ALEKSANDER, ur. 7 VI 1922 w Krakowie, historyk starożytności, pisarz. Po studiach hist.-filol. na UJ (m. in. pod kierunkiem T. Sinki) podjął 1949 pracę nauk., od 1962 prof. UJ,- 1972 otrzymał nagrodę lit. m. Krakowa. Poza studiami z zakresu swej specjalności ogłosił wiele opowieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAUSHAR ALEKSANDER

  KRAUSHAR ALEKSANDER, ur. 17 I 1842 w Warszawie, zm. 11 XII 1931 tamże, ojciec Z. Rabskiej, historyk amator, działacz kulturalny. Studia prawne w Szkole Gł., zaczęte 1862, przerwane działalnością polit. 1863 (m. in. współred. tajnych pism, wysłannik Wydz. Prasy Rządu Nar. do Lipska), ukończył 1867...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASZEWSKI KAJETAN

  KRASZEWSKI KAJETAN, ur. 11 III 1827 w Dołhem (Grodzieńskie), zm. 1 VII 1896 tamże, brat Józefa Ignacego, pisarz, astronom amator, muzyk. Współpracownik Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda, Słownika geograficznego oraz wielu periodyków, m. in. „Biblioteki Warsz." (1874-90), „Kłosów" (11875-80), „Kroniki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, pseud. B. Bolesławita i in.

  KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, pseud. B. Bolesławita i in., ur. 28 VII 1812 w Warszawie, zm. 19 III 1887 w Genewie, powieściopisarz, poeta, krytyk lit., publicysta, dziennikarz, wydawca, działacz społ. i polityczny. Pochodził z rodziny szlach., dzieciństwo spędził w podlaskim dworze babki, w Romanowie, do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /19 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASNOHORSKA ELIŚKA

  KRASNOHORSKA ELIŚKA, ur. 18 XI 1847 w Pradze, zm. 26 XI 1926 tamże, czes. poetka, krytyk lit., tłumaczka literatury polskiej. W 1875-1911 red. pisma „Żenske listy". Wydała zbiory liryków patriot. i krajobrazowych (Ze Sumavy 1873), pisała libretta do oper B. Smetany (Hubicka 1876, Tajemstvi 1879). Jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

  KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia, ur. 19 II 1812 w Paryżu, zm. 23 II 1859 tamże, poeta, dramatopisarz, powieściopisarz i filozof, zaliczany niegdyś, obok Mickiewicza i Słowackiego, do tradycyjnego kanonu romantycznej „trójcy wieszczów". Arystokratyczne pochodzenie, a bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /16 813

  praca w formacie txt

Do góry