Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BABA

  Zob. Babi; Babiniec; „Była babula"; Firleje; Reduta (Masz, babo ...). Baba figura kamienna o znaczeniu kultowym, których b. wiele znajdowano na grobach na obszarze stepów środkowoazjatyckich i nadczarnomorskich; grubo wyciosane w kamieniu wyobrażają stojące postacie kobiet, rzadziej mężczyzn, trzymające...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABA

  Zob. Babi; Babiniec; „Była babula"; Firleje; Reduta (Masz, babo ...). Baba figura kamienna o znaczeniu kultowym, których b. wiele znajdowano na grobach na obszarze stepów środkowoazjatyckich i nadczarnomorskich; grubo wyciosane w kamieniu wyobrażają stojące postacie kobiet, rzadziej mężczyzn, trzymające...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAAL

  Nazwa a. epitet wielu bóstw semickich (również w formie Bel; w 1. mn. baalim 'panowie') opiekujących się różnymi miejscami, później miastami, także bóg przyrody, płodności i rolnictwa. Zwalczany przez proroków izraelskich jako bóstwo pogańskie, stąd stał się synonimem fałszywego boga, idola...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAAL

  Nazwa a. epitet wielu bóstw semickich (również w formie Bel; w 1. mn. baalim 'panowie') opiekujących się różnymi miejscami, później miastami, także bóg przyrody, płodności i rolnictwa. Zwalczany przez proroków izraelskich jako bóstwo pogańskie, stąd stał się synonimem fałszywego boga, idola...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BA

  Mit. egip. indywidualna dusza przedstawiana jako sokół z ludzką głową. Rodzi się w chwili śmierci człowieka, a istota jej związana jest z bykiem; zob. Apis; por. Ka.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BA

  Mit. egip. indywidualna dusza przedstawiana jako sokół z ludzką głową. Rodzi się w chwili śmierci człowieka, a istota jej związana jest z bykiem; zob. Apis; por. Ka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

  KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego, łączący elementy liryzmu ze strukturą eposu, powst. 1845—49, wyd. część. pt. K.-D. Rapsod I w Paryżu 1847, pisany do ostatnich dni życia poety, nie ukończ., pozostawiony w licznych rękopiśmiennych wersjach brulionowych, odmianach i wariantach (ok. 10...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /16 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓKOWSKI JERZY

  KRÓKOWSKI JERZY, ur. 17 X 1898 w Krakowie, zm. 8 IX 1967 we Wrocławiu, filolog klas., badacz literatury pol.- łac. epoki renesansu. Studia ukończył w UJ, gdzie również 1921-27 pełnił obowiązki asystenta. Od 1946 związany z UWr., od 1954 prof. tegoż uniw., 1957 objął pierwszą w Polsce katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROWICKI MARCIN

  KROWICKI MARCIN, ur. ok. 1500 zapewne w Lubawie (Prusy Król.), zm. w poł. listopada 1573 w Piaskach (Lubelskie), pisarz i działacz reformacyjny. Pochodzenie społ. i młodość prawie zupełnie nieznane. Być może wpisany na Akad. Krak. 1515/16, potem w służbie u woj. P. Kmity, na którego dworze w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROPIŃSKI LUDWIK

  KROPIŃSKI LUDWIK, ur. 1767 w Paszukach (Polesie Wołyńskie), zm. 4 VIII lub 22 V 1844 w Woronczynie, poeta, dramatopisarz, autor powieści. Wychowany na dworze A. Ogińskiej, związany blisko z Czartoryskimi, którym wiele zawdzięczał materialnie i towarzysko, uczestnik kampanii 1792, powstania 1794 i wojny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt

Do góry