Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Staropolska krytyka literacka

  Doba staropolska przekazała niewiele wypowiedzi o literaturze. Ożywienie publicyst. budziły raczej zagadnienia polit., ustrojowe i sprawy rel., nawet jeśli głos zabierali wybitni pisarze, miarę wartości literatury wyznaczały zaś wzory i reguły zawarte w poetykach i retorykach kolejnych epok, przy czym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA LITERACKA

  KRYTYKA LITERACKA, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o charakterze publicyst., badawczym lub artyst.-lit., zawierające opinie na temat zjawisk twórczości pisarskiej, przede wszystkim współczesnej. Gł. zadania k.l. w nowoczesnym życiu lit. to: 1) upowszechnianie literatury wśród czytającej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /3 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA, miesięcznik społ.-lit. i nauk.

  KRYTYKA, miesięcznik społ.-lit. i nauk., wyd. w Krakowie 1896-97 i 1899-1914 (I-VI 1901 we Lwowie). Do 1900 faktycznym red. pisma był L. Bruner (pseud. J. Sten), do bliższych współpracowników należeli w tym okresie m. in.: I. Daszyński, Z. Daszyńska-Golińska, A. Niemojewski, W. Orkan, M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYSTYNEK JIRI

  KRYSTYNEK JIRI, ur. 16 I 1913 w Michalkovicach pod Ostrawą, czes. slawista i polonista. Studiował na wydz. filoz. uniw. w Brnie (doktorat 1951), habilitacja z historii porówn. literatur słow. i piśmiennictwa lud. 1962. Pracował jako nauczyciel gimn., od 1954 na uniw. w Brnie (1963 docent). Zajmuje się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYJAKI. O sześćdziesiąt trzecim roku opowieść

  KRYJAKI. O sześćdziesiąt trzecim roku opowieść, powieść M.J. Wielopolskiej, wyd. w Krakowie 1913, z przedmową S. Żeromskiego. Tematem książki są losy ostatniej partii powstańców, która pod dowództwem ks. S. Brzóski przetrwała na Podlasiu do kwietnia 1865. Występują tu dwa sposoby ujęcia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUSZYŃSKI JAN

  KRUSZYŃSKI JAN, ur. 28 X 1773 w ziemi rawskiej, zm. 29 VIII 1845 w Warszawie, tłumacz. Uczestnik powstania 1794, zbliżony do jakobinów, 1804-12 był kustoszem zbiorów I. Czartoryskiej w —> Puławach; należał do elity urzędniczej Królestwa Pol., był też czł. Dyrekcji Rządowej Teatru Nar. (od 1814) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUSZEWSKA FELICJA

  KRUSZEWSKA FELICJA, ur. 10 X 1897 w Ordzie (Podole), zm. 19 III 1943 w Radomiu, poetka, dramatopisarka. Studiowała języki obce w Piotrogrodzie, filologię pol. i ang. na UW oraz Wydz. Dziennikarski w Szkole Nauk Politycznych. Zbliżona poglądami do PPS. Debiutowała w „Skamandrze" 1921 wierszami o tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUMŁOWSKI KONSTANTY

  KRUMŁOWSKI KONSTANTY, ur. 18 II 1872 w Kołomyi, zm. 17 VIII 1938 w Krakowie, dramaturg, satyryk, publicysta. Pochodził z rodziny urzędniczej. Studiował prawo na UJ; był przez pewien czas aktorem. Współpracował z „Nowościami Ilustr. Krakowskimi" (1904-25) „IKC" 1911-31, oraz z wieloma pismami satyr., m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUK ERWIN

  KRUK ERWIN, ur. 4 V 1941 w Dobrzyniu, pod Nidzicą (Olsztyńskie), poeta, prozaik i publicysta. Ukończył filologię pol. na UMK w Toruniu. W 1966 osiadł w Olsztynie, pracował w redakcji „Głosu Olszt." (obecnie „Gazeta Olsztyńska"). Laureat nagród lit.: 1976 im. S. Piętaka (za powieść Pusta noc), 1977...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUGER MARIA

  KRUGER MARIA, ur. 6 IX 1911 w Warszawie, pisarka dla dzieci i młodzieży. Studiowała na UW i ANP (1928-34). Debiutowała (1932) na łamach „Płomyka" i „Płomyczka"; współpracowała z „Wieczorem Warsz." i 1938-39 z „Dziennikiem Popularnym''. W czasie okupacji niem. współdziałała z grupą działaczy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt

Do góry