Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRYNKA

  Trzy tuzy (asy) a. króle w tryszaku (zob); dawn. przen. potrójne szczęście. Zygmunt Stary i trynka. Król, grając pewnego razu z dwoma senatorami w tryszaka, choć miał w ręku tylko dwa króle, zapowiedział trynkę, bo wliczył żartem i siebie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUT

  Hist. haracz, danina składana, płacona przez jednego władcę (państwo, kraj) innemu jako wyraz zależności polit., w zamian za pokój, opiekę a. na podstawie traktatu; z łac. tributum 'podatek; danina'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYPTYK

  Płaskorzeźba, ołtarz(yk), malowidło, złożone z 3 części: środkowej nieruchomej i dwóch dających się składać; trzyczęściowa kompozycja, praca, dzieło; z fr. triptyąue od gr. triptychos 'złożony we troje'.

  Tryptyk, wł. II Trittico, Pucciniego; zob. Płaszcz; Siostra (Angelica); Gianni Schicci...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYDENT

  Wł. Tren to, miasto nad Adygą w płn. Włoszech; staroż. osada Celtów a. Retów, od 222 rzymskie Tridentum, w VI w. siedziba księstwa lombardzkiego, w VIII w. marchia frankońska. Dla ochrony komunikacji z Włochami cesarze nadali biskupom trydenckim w XI w. władzę świecką nad spornym terytorium; to...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUSKOLASCY

  Rodzina polskich aktorów działających w XVIII i XIX w.: Domini k Tomasz, 1750-97, aktor i dyrektor, jego żona, Agnieszk a Marianna , 1755-1831, z Marunowskich, i ich córka, Józef a Ledóchowska, 1780-1849, główna tragiczka zespołu Wojciecha Bogusławskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBULET

  Postać historyczna, Le Fleurial, znany jako Triboulet, nadworny błazen królów fr. Ludwika XII i Franciszka I, wszedł do literatury dzięki Franęois Rabelais'mu, który w powieści Gargantua i Pantagruel, 3, 45, każe Panurgowi zasięgać u niego rady w sprawie swego małżeństwa, ale odpowiedź Trybuleta nie na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUN

  W staroż. Rzymie trybun ludowy, łac. tńbunus plebis, wybierany przez plebs jego przedstawiciel, przywódca i obrońca; jeden z sześciu najwyższych oficerów staroż. legionu rz.; przywódca, obrońca, rzecznik ludu, mówca poruszający masy lud.; z łac. tribunus od tribus 'okrąg, jednostka podziału...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNA

  Mównica; (w nazwie pisma) rzecznik, orędownik, opinia, głos, mównica; miejsce dla widzów w kształcie schodów na stadionie, wyścigach, w cyrku itp.; ze śrdw.-łac. tribuna 'tron biskupa w bazylice'.

  „La Tribune des Peuples" fr., 'Trybuna Ludów', dziennik polityczny założony i redagowany przez Adama...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUFFALDINO

  Postać z commedia delFarte (zob.) powstała w 1. poł. XVI w. przedstawiająca bądź lokaja-szelmę, bądź głupiego sługę; wł. od truffa 'oszustwo'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJKĄT

  Trójkąt astr., łac. Triangulum, konstelacja nieba płd., w Polsce widzialna od lata do zimy; muz. zob. Triangel.

  Trójkąt małżeński para małżonków i osoba trzecia (kochanek a. kochanka); w problematyce rodzinnej lit. XIX w. temat ten zajmował jedno z ważnych miejsc; por. np. sztuka Stella (1775, II wersja...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt

Do góry