Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KRZEMIŃSKI STANISŁAW

  KRZEMIŃSKI STANISŁAW, ur. 16 XII 1839 w Warszawie, zm. 29 XI 1912 tamże, publicysta, historyk kultury, krytyk lit. i teatralny. Studiował prawo i filozofię w Heidelbergu. Uczestniczył w warsz. konspiracji przedpowstaniowej, współpracował też z L. Mierosławskim. Czł. Rządu Nar., pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg

  KRZEMIENIECKA LUCYNA, pierwotne nazwisko Wiera Zeidenberg, ur. 11 V 1907 w Warszawie, zm. 22 IX 1955 tamże, autorka licznych utworów dla dzieci. Studiowała polonistykę i romanistykę na UW. Działalność lit. rozpoczęła 1926 na łamach „Głosu Prawdy". Nawiązała kontakt z —> Kwadrygą, brała udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZECZKOWSKI (JAN GWALBERT) JÓZEF

  KRZECZKOWSKI (JAN GWALBERT) JÓZEF, ur. 1809 w Winnicy, data śmierci nie znana, redaktor, tłumacz, poeta. Uwięziony 1830 jako student Uniw. Wil. za udział w tajnym związku młodzieży (z J.I. Kraszewskim, z którym się przyjaźnił), po powstaniu związany był ze spiskiem Sz. Konarskiego. Wydawał w Wilnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZĄSZCZ WALENTY, pseud. Walenty z pod Witalusza

  KRZĄSZCZ WALENTY, pseud. Walenty z pod Witalusza, ur. 13 II 1886 w Górkach Wielkich (Śląsk Ciesz.), zm. 4 IV 1959 w Międzyrzeczu pod Bielskiem-Białą, śl. pisarz lud.; z zawodu nauczyciel. Debiutował 1910 w języku niem., z czasem zaczął pisać po polsku (powieść Z cieszyńsko-śląskiej wsi 1919)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZAK DZIKIEJ RÓŻY. Poezje

  KRZAK DZIKIEJ RÓŻY. Poezje, zbiór utworów poetyckich J. Kasprowicza, prwdr. przeważnie w czasopismach 1895-98, wyd. we Lwowie 1898, złożony z cyklów: W ciemności schodzi moja dusza, Z wirchów i hal (I Z Alp, II Z Tatr), Nad przepaściami, Akordy jesienne oraz misterium Na Wzgórzu Śmierci (—» Hymny)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka literacka w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym

  20-lecie międzywojenne i współczesność. Po 1918 wyrazem nowej sytuacji w krytyce była wielość programów wyznaczających miejsce i rolę literatury w związku z przyspieszonym rozwojem społeczno-cywilizacyjnym, a także w perspektywie odzyskanej niepodległości. Dominowała potrzeba rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /13 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka literacka w okresie Młodej Polski

  Przełom antypozytywistyczny w okresie Młodej Polski na terenie k.l. zaznaczył się rezygnacją z kryteriów utylitaryzmu i tendencyjności w ocenie dzieła lit. i przyznaniem naczelnego miejsca wartościowaniu estetycznemu. K.l. nadawano rangę wyjątkową jako jednej z form działalności twórczej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka literacka w okresie Pozytywizmu i Naturalizmu

  Okres pozytywizmu i naturalizmu uchodzi za pozbawiony wybitniejszych indywidualności w porównaniu z dorobkiem epok sąsiednich - romantyzmu i Młodej Polski. W rzeczywistości jednak refleksja teoret. nad literaturą, jej społ. zadaniami i problemami warsztatowymi ma wielu reprezentantów o dużych ambicjach i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /8 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka literacka w okresie Romantyzmu

  Na charakter k.l. wczesnego romantyzmu, przed 1830, w decydujący sposób wpłynęły nowe idee filoz. i estet., przejęte gł. z kręgu myśli niem., zwł. z koncepcji I. Kanta, F. Schillera, J.G. Herdera, A.W. i F. Schleglów, F.W. Schellinga. Tendencje do rozważania problemów lit. w szerokim kontekście hist...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /15 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka literacka w okresie Oświecenia

  Nową sytuację, sprzyjającą kształtowaniu się wyspecjalizowanej k.l., przyniósł rozwój i przemiany życia lit. w okresie oświecenia: wzrost i zróżnicowanie kręgu czytelników, formowanie się rynku czytelniczego oraz takich instytucji jak księgarstwo i czasopiśmiennictwo, które pełniły funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /tadziudodaje Dodano /01.03.2012 Znaków /9 954

  praca w formacie txt

Do góry