Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KUBIKOWSKI ZBIGNIEW

  KUBIKOWSKI ZBIGNIEW, ur. 1 XI 1929 w Horodence, prozaik, krytyk lit., autor sztuk telewizyjnych. W 1947-51 studiował polonistykę na UWr. (doktorat 1963); początkowo pracował w redakcji lit. Ossolineum, w 1956-58 czł. zespołu red. —» „Nowych Sygnałów", po 1958 tygodnika —» „Odra"; od 1963 współred. mies...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBIAK ZYGMUNT

  KUBIAK ZYGMUNT, ur. 30 IV 1929 w Warszawie, eseista, krytyk, tłumacz. Studiował filologię klas. na UW (1949-53). Związany z prasą kat. („Dziś i jutro", „Tygodnik Powsz."), otrzymał 1951 Nagrodę Młodych im. W. Pietrzaka, 1967 nagrodę pol. Pen Clubu za twórczość przekładową. Wydał zbiorki esejów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBIAK TADEUSZ

  KUBIAK TADEUSZ, ur. 16 V 1924 w Warszawie, zm. 3 VI 1979 w Topoli pod Belgradem (Jugosławia), poeta. W czasie okupacji niem. w AK, debiutował 1943 w konspiracyjnym piśmie ,,Jutro Poezji''. Po wojnie studiował polonistykę w Krakowie i Warszawie, 1947-48 pracował w red. pism —» „Pokolenie" i „Po prostu", od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBALA LUDWIK

  KUBALA LUDWIK, ur. 4 lub 8 IX 1838 w Kamienicy pod Limanową, zm. 30 IX 1918 we Lwowie, historyk. Jako student UJ przyjaźnił się z A. Szczepańskim i T. Wojciechowskim, biorąc udział w ruchu społ.-patriot. galicyjskiej młodzieży akad. zw. dziś słusznie przedburzowcami; 1862-63 należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBACKI WACŁAW

  KUBACKI WACŁAW, ur. 7 IX 1907 w Nieszawie, historyk literatury, krytyk lit. i teatr., prozaik i dramatopisarz. W 1928-32 studiował filologię pol. na UJ, dalsze studia odbywał za granicą (Austria, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Francja). Działalność kryt. uprawiał od 1932, współpracując m. in. z tyg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO

  KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO, utwór poet.-publicyst. A. Mickiewicza, powst. jesienią, wyd. w grudniu 1832 w Paryżu, bezim., nakł. autora, w formie książeczki do nabożeństwa; przeznaczony przede wszystkim dla emigrantów polistopadowych („pielgrzymstwa"), był wśród nich bezpłatnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGARNIA POLSKA

  KSIĘGARNIA POLSKA, księgarnia nakładowa zał. 1872 we Lwowie przez A. D. Bartoszewicza; jej współwłaścicielem 1878-83 był M. Biernacki. Prowadziła wszechstronną działalność wydawn. obejmującąm. in. czasopisma (—» „Tydzień Lit., Artyst., Nauk. i Społ." 1877-81), serie (—» Biblioteka „Mrówki", —»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA UBOGICH

  KSIĘGA UBOGICH, zbiór wierszy lirycznych J. Kasprowicza, prwdr. w „Kurierze Pozn." 1915, wyd. we Lwowie 1916. W tomie tym ostatecznie ukształtowały się nowe, od 1906 nurtujące poezję Kasprowicza tendencje: zgoda na świat po okresie prometejskich buntów w —> Hymnach, przyjęcie kat. personalistycznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA HENRYKOWSKA

  KSIĘGA HENRYKOWSKA, średniow. kronika klasztoru cystersów w Henrykowie na D. Śląsku; część pierwszą, od zał. klasztoru 1227 przez Henryka Brodatego do 1259, napisał prawdop. opat Piotr (zm. 1273-76), także autor katalogu biskupów wrocł.; część druga, o nie ustalonym autorstwie, obejmuje dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej

  KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej, prwdr. w „Przeglądzie Nauk." 1847 (z podtyt. „znaleziona przez Gabryellę i czytana przy kominkowym ogniu") i 1848 (z podtyt. „Jedna z powieści czytanych przy kominkowym ogniu"), przedr. w t. 2-3 Pism, Warszawa 1861, z notką usprawiedliwiającą nieukończenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt

Do góry