Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TUŁA

  Miasto nad Upą (dopływ Oki), w centrum Podmoskiewskiego Zagłębia Węglowego (Ros. FSRR); kreml z XVI w., sobór Uspienski z XVII w., w pobliżu Jasna Polana (zob. Jasny).

  Pierwsza wzmianka o mieście w 1146; przyłączone w 1503 do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego; na przełomie XVII i XVIII w. manufaktury...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURANDOT

  Bohaterka tytułowa tragikomicznej chińskiej bajki teatralnej (Wenecja 1762, wyst. poł. Kraków 1927) Carla Gozziego, opartej na kilku opowieściach Baśni z 1001 nocy (zob. Tysiąc). Piękna, ale okrutna księżniczka chińska przyrzekła swą rękę temu, kto rozwiąże jej 3 zagadki; kto ich nie rozwiąże...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUŁUP

  Tułub, tołub, szerokie futro (baranie, ale bywały też sobolowe, gronostajowe) bez wcięcia w talii, zazw. nie pokryte materiałem; ros. tułup z tur. tulup 'garbowana skóra'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURBACJA

  Przest. strapienie, troska, zgryzota, niepokój; przest. kłopot, kram, fatyga; z łac. turbatio 'zamieszanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUM

  Kościół katedralny, kolegiata; ze śr.-g.-nm. tuom od późn.-łac. domus 'dom; kościół'.

  Tum wieś pod Łęczycą w woj. płockim (nazwa od tumu romańskiego; pierw, było tu miasto Łęczyca, które z powodu moczarów odsunęło się w kierunku wyższego brzegu pradoliny). Bagna łęczyckie zrodziły wiele...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURCZYNOWICZOWIE

  Rodzina tancerzy polskich: R o m a n, 1813-82, tancerz, baletmistrz, choreograf, w 1829-45 tancerz baletu warszawskiego, później nauczyciel szkoły baletowej, baletmistrz i dyrektor baletu warsz.; Konstancj a z Damsów, 1818-80, żona Romana, w 1833-53 tancerka baletu warsz., później nauczycielka w szkole...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUMAN

  Opary, gęsta mgła, obłok mgły;pot. dureń, jołop, matoł, tępak, hebes; ros. z tur.

  Tumany skłębione masy pyłu, kurzu, piasku, śniegu itd. unoszące się z wiatrem w powietrzu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURMA

  Dawn. wieża jako więzienie; przest. więzienie, kryminał; z nm. Turm 'wieża' od łac. turris.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUMBA

  Typ nagrobka gotyckiego i renesansowego o kształcie skrzyni kamiennej, zamkniętej od góry płytą z rzeźbiarskim wyobrażeniem zmarłego, niekiedy zdobionej na ścianach bocznych płaskorzeźbami; późn.-łac. 'kopiec nagrobny; grób'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURNIEJ

  Śrdw. sport rycerski, polegający na pojedynkach opancerzonych jeźdźców, uzbrojonych zazw. w stępione włócznie (kopie) a. miecze. Turnieje odbywały się wg ściśle określonych przepisów, z zachowaniem specjalnego ceremoniału. Miały wykazać zręczność i odwagę zwycięzcy i zdobyć dla niego nagrodę a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /20.04.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt

Do góry