Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KUJEW KUJO

  KUJEW KUJO, ur. 11 XI 1909 w Ostrecu, bułg. slawista, historyk literatury, badacz lit. kontaktów polsko-bułgarskich. W 1937 ukończył filologię słow. na uniw. w Sofii, 1937-39 był lektorem języka bułg. na UJ, gdzie uzyskał doktorat. W 1948-50 attache kult. w Warszawie. Od 1950 wykładał na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUGLARZE. Powieść

  KUGLARZE. Powieść, powieść J. Dzierzkowskiego, wyd. w Lipsku 1845, ilustrująca w 9 „obrazach" tezę o wszechobecnym „kuglarstwie" - fałszu i oszustwie, na przykładach z różnych środowisk społ., od mętów miejskich do ziemiańskich dworów i arystokratycznych salonów. Osią intrygi powieściowej jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDO YUKIO

  KUDÓ YUKIO, ur. 1925 w Dairen, jap. tłumacz literatury polskiej. Ukończył polonistykę na Uniw. Indiana w USA; w 1967-74 prowadził lektorat języka jap. na UW. Przedmiotem zainteresowania K. jako tłumacza są gł. utwory pisarzy okresu międzywojennego; przełożył m. in. B. Schulza (Sklepy cynamonowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDLICZ BONAWENTURA

  KUDLICZ BONAWENTURA, ur. 12 VII 1780 w Pleszewie (Poznańskie) zm. 10 VIII 1848 w Warszawie, aktor, dramatopisarz. Jeden z najwybitniejszych aktorów sceny warsz. 1801—42 (ok. 500 ról), 1814-42 reżyser, zasłużony jako nauczyciel w szkole dram. 1815-30 i 1835-42 (kierownik), dostarczył 1808-42 teatrowi ok. 30...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDERA JAN, pseud. Ksiądz, Ksiądz Jacek, Jacek Kędziora

  KUDERA JAN, pseud. Ksiądz, Ksiądz Jacek, Jacek Kędziora., ur. 18 VI 1872 w Mysłowicach, zm. 19 XI 1943 w Bieruniu pod Tychami, badacz kultury i piśmiennictwa śl., pisarz dewocyjny; ksiądz. Już jako student teologii we Wrocławiu (1891-1900) zaangażował się w ruchu patriot.; słuchacz wykładów W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCHARSKI EUGENIUSZ

  KUCHARSKI EUGENIUSZ, ur. 25 XII 1880 w Drohobyczu, zm. 12 VIII 1952 w Toruniu, historyk i teoretyk literatury. W 1902-06 studiował na Uniw. Lwow., m. in. filologię pol. i romańską pod kier. R. Piłata, W. Bruchnalskiego i E, Porębo-wicza, a nast. w Paryżu, u Fagueta i G. Lansona, oraz w Rzymie i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUCHARCZYK ANTONI, pseud. Jantek z Bugaja

  KUCHARCZYK ANTONI, pseud. Jantek z Bugaja, ur. 1 VIII 1874 w przysiółku Bugaj w Benczynie (Krakowskie), zm. 11 III 1944 w Paszkówce (tamże), pisarz ludowy. Ukończył elementarną szkołę lud., dalszą wiedzę zdobywał samokształceniem; grał w wiejskiej kapeli. Pracował sezonowo w Czechach i na Węgrzech...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBLICKI STANISŁAW

  KUBLICKI STANISŁAW, zm. 1809, dramatopisarz. Oficer wojsk litew. (1793 brygadier) związany z A.K. Czartoryskim, jako poseł na Sejm W. wyróżnił się aktywnym udziałem po stronie patriotów, gł. w walce o prawa dla mieszczan. Najbardziej Znaczącym lit. osiągnięciem K., autora kilku utworów scen...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBISZ PAWEŁ

  KUBISZ PAWEŁ, ur. 12 V 1907 w Końskiej pod Trzyńcem (Śląsk Ciesz.), zm. 19 VIII 1968 w Czeskim Cieszynie, poeta, publicysta, działacz społeczny. Pochodził z rodziny robotn.; ukończył seminarium nauczycielskie. Od 1929 w Czes. Cieszynie (działacz PSL, współred. dwutygodnika ,,Prawo Ludu")...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBISZ JAN, pseud. Ślązak

  KUBISZ JAN, pseud. Ślązak, ur. 24 I 1848 w Końskiej (Śląsk Ciesz.), zm. 26 III 1929 w Gnojniku (tamże), śl. poeta, pamiętnikarz, działacz narodowy. Pochodził z rodziny chłopskiej, uczył się w gimn. ewangelickim, nast. w seminarium dla nauczycieli lud. w Cieszynie; dzięki kontaktom z pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt

Do góry