Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KUPIEC JAN, pseud. Topór, Toporek z pszczyńskich lasów, Janek znad Wisły

  KUPIEC JAN, pseud. Topór, Toporek z pszczyńskich lasów, Janek znad Wisły, ur. 15 IV 1841 w Bielsku, zm. 11 XII 1909 w Łące pod Pszczyną, śl. poeta lud., zbieracz folkloru, działacz oświat, i polityczny. Syn komornika, prawie całe życie spędzał w rodzinnej Łące. Ukończył szkołę elementarną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNSTMANN HEINRICH

  KUNSTMANN HEINRICH, ur. 4 III 1923 w Ratyzbonie, niem. slawista, tłumacz literatury pol. (RFN). Studiował filologię słow., językoznawstwo porówn. i historię na uniw. w Hamburgu (doktorat 1950), uzupełniał studia m. in. w Pradze i Bratysławie. Od 1967 prof. uniw. w Wurzburgu, od 1971 prof. filologii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNICKI LEON

  KUNICKI LEON, ur. 28 VI 1828 w Siedliszczu (Podlasie), zm. 8 I 1873 w Warszawie, pisarz i rysownik. Uczył się w gimn., a nast. pracował w Banku Pol. w Warszawie, po czym osiadł w rodzinnym majątku na Podlasiu; debiut lit. umożliwił mu K. W. Wójcicki w Album literackim 1848. Jako pisarz i rysownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNCEWICZOWA MARIA, ze SZCZEPAŃSKICH

  KUNCEWICZOWA MARIA, ze SZCZEPAŃSKICH, ur. 30 X 1899 w Samarze (ZSRR), prozaik. Była córką dyrektora szkół średnich i artystki skrzypaczki, wywodzących się z rodzin o tradycjach patriot. i powstańczych; do kraju przybyli 1899 z Rosji. Studiowała filologię franc. 1913-14 w Nancy, filologię pol. 1916-17...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA ROBOTNICZA, czasopismo społ.-kult.

  KULTURA ROBOTNICZA, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie od lutego 1922 do maja 1923 pod red. J. Hempla i J. Herynga przez Zw. Organizacji Kult.-Oświat. „Kultura Robotnicza", początkowo jako dwutyg., 1923 tygodnik. Powst. z inicjatywy KPRP, była jej legalnym organem, głosiła program organizowania i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUMANIECKI KAZIMIERZ FELIKS

  KUMANIECKI KAZIMIERZ FELIKS, ur. 18 V 1905 w Krakowie, zm. 8 VI 1977 w Warszawie, filolog klasyczny. Studia na UJ, w Berlinie, Włoszech i Francji. Od 1936 prof. UW, czł. TNW (1937), PAU (1945), PAN (1956); od 1952 przew. Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Członeklięznych tow. nauk., doctor h.c. UW...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA MAS, miesięcznik polit.-lit.

  KULTURA MAS, miesięcznik polit.-lit., wyd. nieregularnie w Moskwie 1929-37 w języku pol.; do 1932 organ centralnej sekcji pol. Ogólnozwiązkowego Zjednoczenia Pisarzy Proletariackich (WOAPP); red. przez kolegium, na którego czele stali kolejno: B. Jasieński, nast. J. Neyman (od 1931), J. Hempel (od 1933), A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA LITERACKA

  KULTURA LITERACKA, zasób mniemań na temat swoistego charakteru i powinności literatury, upodobań i ideałów lit., umiejętności rozumienia i wartościowania utworów, właściwy dla —» publiczności literackiej danej epoki: także charakter instytucji służących produkcji i obiegowi tekstów lit., czyli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA JUTRA. Miesięcznik

  KULTURA JUTRA. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, sztuki i wychowania, konspiracyjne czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie od stycznia 1943 do czerwca 1944 przez chrześc.-demokr. organizację Unia, pod red. J. Brauna. W piśmie ogłaszano przedruki utworów poet. Brauna, T. Gajcego, K.l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie

  KULTURA, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1963-81; powst. z połączenia —»,,Przeglądu Kult." i —» „Nowej Kultury"; red. nacz.: J. Wilhelmi, od 1973 D. Horodyński, wśród członków zespołu red. m. in. R. Bratny i B. Czeszko. Pismo bliskie formule magazynu kult. adresowanego do szerokiej i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt

Do góry