Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima

  KWIATY POLSKIE, poemat J. Tuwima, powst. 1940-44 na emigracji, nie ukończony, wyd. w Warszawie 1949 (w wersji niepełnej). Pomyślany jako próba reaktywowania epiki poet., nawiązuje gł. do tradycji romant. > poematu dygresyjnego. Zasadniczym tematem K.p. jest rekonstrukcja przeszłości, tak jak ona się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /4 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI MARCIN

  KWIATKOWSKI MARCIN, ur. w Różycach (Sieradzkie), zm. ok. 1585, pisarz reformacyjny. Studiował 1553-56 i 1557-60 w Królewcu, 1560-61 w Lipsku; po powrocie do kraju był dworzaninem Zygmunta Augusta, nauczycielem języka pol. ks. Albrechta Fryderyka Hohenzollerna, 1565 tłumaczem i sekretarzem do spraw pol. na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI KAJETAN

  KWIATKOWSKI KAJETAN, ur. 1769, zm. 30 X 1852 w Warszawie, historyk, bibliofil. Podczas Sejmu W. (1791) wydał broszurę polit. Próbka pióra bezstronnego obywatela, zależną w znacznym stopniu od poglądów H. Kołłątaja. Członek TPN od 1805, jako współrealizator planu wydania zbiór, historii Polski opracował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI JERZY

  KWIATKOWSKI JERZY, ur. 3 VI 1927 w Warszawie, krytyk literacki. W 1947-50 studiował filologię pol. na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki, 1951-55 i od 1958 pracownik nauk. IBL PAN, habilitowany 1971. Współpracuje z tyg. „Życie Lit.'' i mies. „Twórczość", w którym od 1970 prowadził stały Felieton poetycki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWADRYGA, grupa lit. działająca w Warszawie

  KWADRYGA, grupa lit. działająca w Warszawie 1926-33. Założona przez M. Bibrowskiego, S. R. Dobrowolskiego (inicjator przedsięwzięcia) i W. Wemica, do których dołączyli niebawem S. Flukowski, K. I. Gałczyński (przejściowo), A. Maliszewski, W. Sebyła, L. Szenwald, nieco później S. Ciesielczuk i W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /3 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KVAPIL FRANTIŚEK

  KVAPIL FRANTIŚEK, ur. 16 II 1855 w Żherach pod Czeskim Brodem, zm. 19 X 1925 w Pradze, czes., poeta, polonofil, tłumacz i badacz literatury polskiej. Studiował na Uniw. Karola w Pradze, początkowo prawo, potem filologię i historię, a od 1879 w College de France. W 1880-83 uczył w Jicinie, 1885-86...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA

  KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, grono publicystów i działaczy skupionych w 1. Sejmu W. wokół H. Kołłątaja, stanowiące ośrodek propagandy lewego skrzydła stronnictwa patriot.; nazwę (też w formie „Kuźnia"), ukutą przez przeciwników (pierwszy W. Turski w Odpowiedzi na dzieło... Kołłątaja 1790)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUŹNICA, tygodnik społ.-lit.

  KUŹNICA, tygodnik społ.-lit., wyd. 1945-50, pocz. w Łodzi (VI-IX 1945 jako mies.), od maja 1949 w Warszawie, pod red. S. Żółkiewskiego (do 12 XII 1948), nast. P. Hoffmana. Pismo grupy intelektualistów i pisarzy związanych z PPR, powst. z inicjatywy m. in. J. Borejszy jako „wielka trybuna postępowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /7 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUŹNICA, miesięcznik

  KUŹNICA, miesięcznik, od 1937 dwutygodnik, wyd. w Katowicach 1935-39, pod red. P. Musioła. Założona jako pismo „poświęcone zagadnieniom współczesności i Śląska", K. poruszała problemy nar., społ., gosp. i kulturalne. Stała się ośrodkiem ideowo-politycznym ruchu regionalnego, przeciwstawiającego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUŹNIA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ.

  KUŹNIA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ., wyd. od sierpnia do listopada 1943 w Warszawie przez tajną organizację nacjonalist. Miecz i Pług; nazwisko redaktora nie ustalone (pseud. Homo). W skład zespołu red. wchodzili m. in. R. Mularczyk (pseud. Bratny), Z. Stolarek (pseud. Zbigniew Szary), H...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry