Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LAMENT CHŁOPSKI, lamentatio rusticana

  LAMENT CHŁOPSKI, lamentatio rusticana, wierszowany monolog lub dialog wyrażający narzekania poddanych na ciężary socjalne, wygłaszany (najczęściej śpiewany) przez zbiorowego narratora i rozpoczynający się od formuł wykrzyknikowych „Niestetyż nam!", „Biada nam!", forma plebejskiej literatury XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBRO, powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach

  LAMBRO, powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego, powst. w Paryżu 1832, prwdr. w t. 3 Poezji, tamże 1833. W zakres genezy utworu weszła klęska powstania, wyrzuty sumienia z powodu „dezercji" oraz polemika lit. z apoteozą narodu w —» Konradzie Wallenrodzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAM STANISŁAW

  LAM STANISŁAW, ur. 2 IV 1891 w Tarnopolu, zm. 5 III 1965 w Paryżu, wydawca, bibliofil, dziennikarz, krytyk i historyk literatury. Pracę wydawn. i publicyst. rozpoczął przed I wojną świat, w czasie studiów polonist. na UJK we Lwowie. Od 1919 w Warszawie, rozwinął wielostronną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAM JAN

  LAM JAN, ur. 16 I 1838 w Stanisławowie, zm. 3 VIII 1886 we Lwowie, dziennikarz i powieściopisarz, satyryk. Syn austr. urzędnika, wybrał świadomie narodowość pol., co potwierdził udziałem w powstaniu styczniowym oraz walką lit. przeciw germanizacji. Jako student prawa we Lwowie rozpoczął pracę w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /5 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAM ANDRZEJ

  LAM ANDRZEJ, ur. 26 XII 1929 w Grudziądzu, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki. Studia polonist. odbywał na UJ (1947-50) i UW (1950-52), współpracując 1950-51 z tyg. „Po prostu". W 1962-66 red. nacz. „Współczesności", od 1966 zastępca red. nacz. „Miesięcznika Lit."; współred. Rocznika Lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LALKA, powieść B. Prusa

  LALKA, powieść B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Codz." 1887-89, wyd. os. w Warszawie 1890. Temat powieści pisarz określał jako „ukazanie naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu". Terenem akcji (poza nielicznymi wyjątkami: kampania węg. Rzeckiego, pobyt Wokulskiego w Paryżu i Zasławku)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /6 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LACK STANISŁAW

  LACK STANISŁAW, ur. 1876 w Krakowie, zm. 20 I 1909 w Wiedniu, krytyk lit. i teatr., tłumacz. Studiował prawo na UJ; należał do kółka lit. wraz z M. Szukiewiczem, A. Stopką, S. Sierosławskim, T. Żeleńskim i in. Od 1897 ogłaszał artykuły kryt., recenzje teatr, i przekłady w „Życiu" (tu zbliżył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KYRCZIW ROMAN

  KYRCZIW ROMAN, ur. 5 II 1930 we wsi Korczyn (lwowskie), ukr. historyk literatury, folklorysta, badacz pol.-ukr. związków literackich. Pracownik nauk. Lwow. Oddziału Ukr. AN. Autor prac: Ukrajinika w polśkych almanachach doby romantyzmu (1965), U tworczij spiwdrużnosti. Ukrajińsko-polski literatumi zwiazky...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LACH SZYRMA KRYSTYN

  LACH SZYRMA KRYSTYN, ur. 17 XII 1790 w Wojnasach (Mazury), zm. 21 IV 1866 w Devonport (Anglia), popularyzator kultifiy pol. w W. Brytanii i ang. w Polsce. Syn chłopa, rozbudzenie pol. świadorńości nar. zawdzięczał zetknięciu w gimn. królewieckim z I. Onacewiczem; 1811-13 studiował na Wydz. Literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATY POLSKIE, pismo lit.

  KWIATY POLSKIE, pismo lit., wyd. nieregularnie w Warszawie 1906-07, pod red. K. Mazurkiewicza (przy współudziale W. Jakowickiego jako kierownika literackiego). Celem pisma była prezentacja materiałów his.lit. dających pełny obraz literatury pol. czasów Księstwa Warsz. i okresu romantyzmu, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry