Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LAURA I FILON

  LAURA I FILON (inc. „Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły"), sielanka F. Karpińskiego, powst. 1772-80, prwdr. 1780 w Zabawkach wierszem i przykładach obyczajnych. Ujęta w formę dialogu kochanków, który rozwija się wg wzoru form operowych (aria, duet), wykazując silny związek z konwencją gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K. Wierzyńskiego

  LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K. Wierzyńskiego wyd. w Warszawie 1927. Zawiera 14 utworów o tematyce sportowej i pokrewną im Pieśń o Amundsenie. Autor, miłośnik i znawca sportu (1926-27 red. „Przegl. Sportowego"), dał migawkowy zapis przebiegu poszczególnych konkurencji, gł. lekkoatletycznych, mistrzowsko...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATERNA MARCIN

  LATERNA MARCIN, ur. w Drohobyczu 1552, zm. 30 VIII 1598, kaznodzieja i pisarz rei.; jezuita. Syn szewca, uczeń szkoły prymasowskiej w Kaliszu 1566-70 i Akad. Wil. 1571-75 (tu doktorat z teologii 1586); wykładał później humaniora w Braniewie i Wilnie, był kaznodzieją w Krakowie oraz przełożonym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATARNIK, nowela H. Sienkiewicza

  LATARNIK, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Niwie" 1881, wyd. w t. 5 Pism, Warszawa 1882. Utwór, ukazujący żałosne losy emigranta polit., oparty na żywej tradycji, z którą pisarz zetknął się w Kalifornii i którą utrwalił w ostatnim z Listów Litwosa do „Kuriera Codz." z końca 1877. Mówił w nim o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATARNIA CZARNOKSIĘSKA. Obrazy naszych czasów

  LATARNIA CZARNOKSIĘSKA. Obrazy naszych czasów, powieść J. I. Kraszewskiego, oddz. I (t. 1-4) wyd. w Warszawie 1843, oddz. II (t. 1-4) tamże 1844. Utwór, którego struktura (cykliczna kompozycja, amorficzna konstrukcja obrazkowa itp.) wywodzi się z oświeceniowej „powieści wielkich dróg", adaptowanej przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LASKOWSKI KAZIMIERZ, pseud. El i in.

  LASKOWSKI KAZIMIERZ, pseud. El i in., ur. 1861 w Tokarni (Kieleckie), zm. 29 I 1913 w Warszawie, poeta, powieściopisarz, dramaturg. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studiował cukrownictwo w Niemczech; osiadł w Podgajach; po utracie majątku mieszkał w Kielcach, a od 1892 w Warszawie; zajmował się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in.

  LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in., ur. 28 VIII 1828 pod Wilnem, zm. 22 VI 1888 w Dowborowie (Wileńszczyzna), poeta, dziennikarz. Studiował na uniw. w Petersburgu. Uczestnik powstania styczniowego, 1863 emigrował do Paryża. Do kraju wrócił po 1870. Wydał zbiory wierszy: Kartki zżycia (1856)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień

  LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień, ur. 1861 lub 1863 w Warszawie, zm. 17 III 1929 tamże, poeta, nowelista, powieściopisarz, dramaturg, krytyk, tłumacz. Pochodził z rodziny żyd. o pol. tradycjach patriot. (ojciec był powstańcem 1830). Wstąpił na wydz. przyr. UW, wkrótce usunięty w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik)

  LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik) lit.-artyst. wyd. 1908-13 we Lwowie pod red. Michała Pawlikowskiego, przy współudziale M. Wolskiej. Każdy zeszyt pisma dzielił się na 2 części: ,,Dzisiaj" i "Wczoraj". W pierwszej popularyzowano gł. poezję i prozę pamasistowską i modernist. (J. Kasprowicz, L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ

  LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i nie dbające na Rodzicielkę swoją, religijno-patriotyczny traktat Sz. Starowolskiego, wyd. bezimiennie b.m.r. (prawdop. 1655), jako druk „podziemny" w czasach najazdu szwedz. (wzmianki o kontrybucjach i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /niesciagaj Dodano /02.03.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry