Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TYRTEUSZ

  Gr. Tyrtaios. Wg starogr. legendy, gdy Spartanie w czasie 2. wojny meseńskiej (2. poł. VII w. pne.) zabiegali u Ateńczyków o pomoc wojskową, ci, posłuszni orzeczeniu wyroczni, posłali im kulawego nauczyciela, który był także poetą elegijnym, Tyrteusza.

  Ten tak skutecznie zagrzewał wojska spartańskie do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYSIĄC

  Groty Tysiąca Buddów zob. Grota. Opiewa tysiąc wierszy o sadzeniu grochu mówi Generał o Literacie w Dziadów cz. III, 7, Salon warszawski, 38, A. Mickiewicza; zapewne aluzja do poematu Ziemiaństwo polskie (wyd. dopiero w 1839, ale znanego częściowo znacznie wcześniej) Kajetana Koźmiana. Symfonia tysiąca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYP

  Z gr. typos 'odbicie, obraz'. Typy psychiczne. Różne idealne schematy klasyfikacyjne ułatwiające charakteryzowanie jednostek; z nich nieliczne tylko dają się przyporządkować do jakichś typów psychicznych wg ich stałych, biologicznie zdeterminowanych cech, bo w praktyce spotyka się w ogromnej większości...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYTANIA

  Ang. Titania, królowa elfów w Śnie nocy letniej Szekspira, zob. Oberon; w ang. tradycji ludowej nazywana królową Mab (zob.). Owidiusz w Metamorfozach określa tą nazwą Latonę, Pyrrę, Dianę i Kirke jako potomkinie tytanów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TY PÓJDZIESZ GÓRĄ

  Jedna z najpopularniejszych ludowych polskich pieśni miłosnych, wywodząca się z tradycji szlacheckiej. Kochanek zapewnia dziewczynę, że ich miłość zwycięży rozstanie i śmierć. Śpiewana w licznych wariantach. Użyta przez Elizę Orzeszkową w powieści Nad Niemnem i w adaptacji Juliana Tuwima (1937)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYN

  Tyniec, Ogrodzieniec, prastara językowa pożyczka gocka: tun, ang. łown, nm. Zaun, słów. tyn, zdrobn. tyniec 'ostrokół, płot; miejsce ogrodzone'; w Krakowskiem ogrodzenie z gałęzi sosnowych i jodłowych nazywają do dziś tynem a. tyniną. Celtyckie dunum jest składnikiem dawnych nazw. łac. wielu miast...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYNF

  Tymf, pot. nazwa pierwszych polskich srebrnych złotówek, nazwanych od toruńskiego mincerza Andrzeja Tiimpe, (Tympfe, Tympfa, Tynffa), dzierżawcy mennic koronnych, które w 1663-67 wypuściły ok. 6 milionów tych złotówek po przymusowym kursie, ten jednak szybko spadł z powodu znacznej domieszki miedzi. Ich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYNKTURY

  Barwy heraldyczne, występujące na herbach, przeniesione z chorągwi w XII w.: czerwona, błękitna, zielona i czarna, oraz 2 metale: złoto i srebro, zastępowane często kolorami: żółtym i białym. Inne barwy rzadziej.

  Od XVII w. barwy również oznaczano graficznie, szrafowano, zastępując złoto polem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYLMAN Z GAMEREN

  Tylman van Gameren, Tylman Gamerski, ok. 1632-1706, architekt polski pochodź, hol. (z Utrechtu a. jego okolic), wybitny reprezentant klasycyzującej, płn.-zach. odmiany baroku, jeden z najznakomitszych architektów działających w Polsce.

  Liczne projektowane przez niego budowle, zwł. kościoły, jak św. Anny w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYBINKI

  Skórzane klapy siodła pokrywające podpięcia popręgów i dające oparcie dla kolan jeźdźca dzięki wrzecionowatym zgrubieniom z przodu; por. Tebinki.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt

Do góry