Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LEOPOLITA JAN, J. Nicz, Jan ze Lwowa

  LEOPOLITA JAN, J. Nicz, Jan ze Lwowa, ur. 1523 we Lwowie, zm. 7 IV 1572 w Krakowie, humanista, teolog kat.; wydawca Biblii. Uczeń (1538-44) Akad. Krak., od 1545 wykładowca i od 1558 prof. wydziału sztuk wyzwolonych, znał języki gr. i hebr., prowadził wykłady w duchu humanist., objaśniając m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENGOWSKI MICHAŁ

  LENGOWSKI MICHAŁ, ur. 27 IX 1873 w Starej Kaletce (Olsztyńskie), zm. 2 II 1967 w Olsztynie, warmiński poeta lud., działacz ruchu polskiego. Uczęszczał do niem. szkoły powszechnej, język pol. poznał drogą samouctwa. W 1891-1908 pracował jako górnik w Westfalii, 1902 współzał. Zjednoczenia Zaw. Pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENGNICH GOTFRYD

  LENGNICH GOTFRYD, ur. 4 XII 1689 w Gdańsku, zm. 28 IV 1774 tamże, prawnik i historyk. Wykształcony w Gd. Gimn. Akad. i na uniw. w Halle (1713 dr praw), w rodzinnym mieście był współzałożycielem pierwszego tow. nauk., Societas Litteraria (1720-27), 1729-49 prof. wymowy i poezji w Gimn., od 1750 syndykiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENARTOWICZ TEOFIL

  LENARTOWICZ TEOFIL, ur. 27 II 1822 w Warszawie, zm. 3 II 1893 we Florencji (pochowany na Skałce), poeta, rzeźbiarz. Po stracie ok. 1829 ojca, ubogiego szlachcica, który przyjął prawo miejskie, spędzał lata dziecinne w trudnych warunkach w domu ojczyma w miasteczkach i wsiach Mazowsza; przeniósłszy się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAŃSKI JAN, krypt. J. Lem, J. Leman, pseud. Tredecim (wspólny z in. autorami)

  LEMAŃSKI JAN, krypt. J. Lem, J. Leman, pseud. Tredecim (wspólny z in. autorami), ur. 7 VII 1866 w Głażewie pod Płockiem, zm. 11 XI 1933 w Warszawie, bajkopisarz, poeta, satyryk, prozaik, tłumacz. Ukończył prawo w Warszawie. Pracował najpierw w kolejnictwie, potem do lat I wojny świat, utrzymywał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /4 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEM STANISŁAW

  LEM STANISŁAW, ur. 12 IX 1921 we Lwowie, prozaik, eseista. Studia med., rozpoczęte 1940 i kontynuowane 1944-45 we lwow. Instytucie Med., ukończył 1946-48 na UJ w Krakowie, gdzie osiadł na stałe po wojnie. Początkowo ogłaszał artykuły w fachowej prasie lekarskiej, recenzje i felietony nauk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /7 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LELEWEL JOACHIM

  LELEWEL JOACHIM, ur. 21 III 1786 w Warszawie, zm. 29 V 1861 w Paryżu, historyk, działacz polityczny. Syn ziemianina i prawnika ze spolonizowanej rodziny szlach. z Prus Wsch., uczył się od 1801 u warsz. pijarów, 1804-08 studiował (gł. u filologa G.E. Groddecka) na Uniw. Wil., nie ubiegając się o stopień...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /8 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKSYKALIZACJA

  LEKSYKALIZACJA, proces językowy polegający na zacieraniu się przejrzystości słowotwórczo-znaczeniowej wyrazów i zrywaniu ich więzi znaczeniowej z wyrazami podstawowymi, od których zostały utworzone; np. wyraz miednica, oznaczający pierwotnie naczynie zrobione z miedzi, obecnie jest nazwą naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Komedia w 4 aktach

  LEKKOMYŚLNA SIOSTRA. Komedia w 4 aktach, komedia W. Perzyńskiego, wyst. we Lwowie 1904, wyd. tamże 1907. Utwór demonstruje hipokryzję obycz. środowiska mieszcz. w Warszawie na przełomie XIX i XX w. Katalizatorem postaw uczynił autor młodą kobietę, która porzucając męża stała się bohaterką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEJBE I SIORA, czyli Listy dwóch kochanków

  LEJBE I SIORA, czyli Listy dwóch kochanków, powieść J.U. Niemcewicza, wyd. w Warszawie 1821, t. 1-2. Ujęty w formę powieściową głos w dyskusji współcz. nad kwestią żyd., propaguje program włączenia Żydów, przy zachowaniu pewnych odrębności rel. i nar., w społeczeństwo pol. przez uwolnienie ich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /2 065

  praca w formacie txt

Do góry