Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LESZNO i literatura

  LESZNO, miasto wojewódzkie. W XIV w. wieśp.n. Leszczyna, od 1547 miasto; siedziba magnackiego rodu Leszczyńskich, którzy, przyjmując tu braci czes., uczynili L. żywym ośrodkiem różnowierczym. Pierwszą falę imigrantów przyjął 1548 R. Leszczyński, zw. Marszałkowiczem. Założył dla nich 1555...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /6 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI STANISŁAW

  LESZCZYŃSKI STANISŁAW, ur. 20 X 1677 we Lwowie, zm. 23 II 1766 w Luneville, król pol., filozof-moralista, pisarz polityczny. Ostatni potomek wielkopol. rodu magnackiego, gruntownie wykształcony, obdarzony był zaletami umysłu i serca, brakło mu natomiast siły charakteru, niezbędnej w trudnych sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /3 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI SAMUEL

  LESZCZYŃSKI SAMUEL, ur. 1637, zm. 1676, syn Andrzeja, poeta. Dziedzic ogromnej fortuny, m. in. Baranowa, Czartoryska i Korca; wbrew tradycji rodziny przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Oboźny kor. (1667), starosta łucki i korsuński. Uczestnik bitwy pod Cudnowem (1660), której poświęcił poemat Potrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI RAFAŁ

  LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. 1650, zm. 31 1 1703 w Oleśnicy, ojciec króla Stanisława, polityk, wierszopis, mówca. Wojewoda kaliski 1685, pozn. 1687, łęczycki i jednocześnie generalny starosta wielkopol. 1692, podskarbi w. kor. 1702. Brał udział w wyprawie wiedeńskiej 1683. Właściciel —> Leszna, Rydzyny i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI RAFAŁ

  LESZCZYŃSKI RAFAŁ, ur. w październiku 1579 na Litwie, zm. 29 III 1636 we Włodawie, ojciec Andrzeja, tłumacz, mecenas, działacz reformacyjny. Studiował w Niemczech, Szwajcarii i Francji nauki humanist., teologię i prawo, nawiązał stosunki z wieloma wybitnymi uczonymi i w sferach dworskich. Był w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI EDWARD

  LESZCZYŃSKI EDWARD, ur. 5 VI 1880 w Przemyślu, zm. 26 IX 1921 w Krakowie, poeta i dramaturg. Pochodził ze środowiska ziemiańskiego, studiował filozofię na UJ i uzyskał doktorat (1905). Należał do redakcji —» „Museionu", był współautorem tekstów —» Zielonego Balonika. W poezji L. dominowała typowa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESZCZYŃSKI ANDRZEJ

  LESZCZYŃSKI ANDRZEJ, ur. ok. 1606, zm. 1651, syn Rafała, woj. bełskiego, ojciec Samuela, mówca, poeta. Kształcił się w Elblągu i Toruniu, potem na wielu uniw. zagr. (Frankfurt n. Odrą, Bazylea, Strasburg, Genewa, Paryż); protektor zborów różnowierczych. Dziedzic Baranowa, woj. derpski (dorpacki) 1641...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESŁAW. Szkic fantastyczny

  LESŁAW. Szkic fantastyczny, poemat dram., ,w trzech nocach'' R. Zmorskiego, powst. w Warszawie 1843 (fragm. ogł. 1843-45), dedykowany w rkpsie E. Dembowskiemu, wyd. w Pleszewie i Ostrowie Wielkopol. 1847. Motorem akcji jest Nieznajomy, miltonowsko-byronowski Szatan-buntownik: prowadzi on bohatera poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LESICZKA, Lisiczka, SEBASTIAN

  LESICZKA, Lisiczka, SEBASTIAN, ur. po 1830 we wsi Jeżowa (lub Jeżowe; Rzeszowskie), rok śmierci nie znany, poeta ludowy. Jeden z kilku pierwszych znanych chłopów układających poezje. Wiadomości o nim przekazali L. Siemieński (Wiejski wierszopis, „Czas" 1953 nr 136), nast. W. Łoziński (Sobek z Jeżowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN

  LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN, ur. 16 XI 1897 w Kluczkowicach pod Puławami, zm. 2611969 w Warszawie, pisarz, publicysta, podróżnik. Podczas I wojny świat, walczył w Legionach Polskich. W 1921-23 przebywał w Brazylii, gdzie m. in. redagował w Kurytybie pismo polonijne „Świt", tu także debiutował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Klaudia888 Dodano /02.03.2012 Znaków /2 325

  praca w formacie txt

Do góry