Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza

  LISTY Z PODRÓŻY, cykl utworów H. Sienkiewicza, obejmujący relacje z podróży po Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877), ogł. w „Gazecie Pol." 1876-78 pod pseud. Litwos, wyd. w t. 2 Pism, Warszawa 1880; wyd. łącznie ze zbliżonymi gatunkowo szkicami o tematyce amer. (z okresu tejże podróży), jak Listy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca

  LISTY Z PODRÓŻY, wspomnienia A. E. Odyńca, prwdr. w „Kronice Rodzinnej" 1867-78 (z przerwami), wyd. os. w Warszawie 1875-78, t. 1-4, ujęte w formę listów pisanych rzekomo w czasie podróży z Mickiewiczem po Europie od lipca 1829 do października 1830, adresowanych do l. Chodźki i J. Korsaka. Pomyślane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera

  LISTY Z KRAKOWA, dzieło J. Kremera, wyd. t.1 w Krakowie 1843, t. 1-3 w Wilnie 1855. Pierwszy w Polsce systematyczny wykład estetyki filoz., ujęty w popularną lit. formę, zawiera w cz. 1 wykład ogólnych zasad estetyki, w cz. 2 dzieje fantazji artyst. (planowana cz. 3 miała być rozbiorem poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego

  LISTY PATRIOTYCZNE do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane, utwór publicyst. J. Wybickiego, w formie cyklu 14 listów (list I-VI datowane 24 XII 1776-28 V 1777, pozostałe nie datowane), kolportowany (prócz listów XIII-XIV) w gazetkach pisanych (niektóre listy czytano też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY O GUŚCIE, CZYLI SMAKU

  LISTY O GUŚCIE, CZYLI SMAKU, dwie rozprawki J. Szymanowskiego, ogł. jako część zbiór. Listów krytycznych w różnych literatury rodzajach w prwdr. —> Kawy A. K. Czartoryskiego, Warszawa 1779. Wykorzystując XVIII-wieczne franc. teorie (m. in. Ch.de Montesquieugo, J. d'Alemberta, Woltera), autor definiuje w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli***

  LISTY ELŻBIETY RZECZYCKIEJ do przyjaciółki swojej Urszuli*** za panowania Augusta III pisane, pierwsza oryginalna powieść pol. dla młodzieży i jedna z pierwszych powieści obycz., pióra K. Tańskiej (Hoffmanowej), prwdr. w „Rozrywkach dla Dzieci" 1824, wersja zmień, w t. 2 Wyboru pism, Wrocław 1833, wyd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY ANONIMA, właśc. Do Stanisława Małachowskiego

  LISTY ANONIMA, właśc. Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacji generalnej, Anonima listów kilka (w cz. 1: ...koronnego, o przyszłym sejmie...), traktat polit. H. Kołłątaja w formie listów dat. 1-24 VIII, 7 X-7 XI i 11 XI-10 XII 1788, krążący w odpisach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII

  LISTOPAD. Romans historyczny z drugiej połowy wieku XVIII, powieść H. Rzewuskiego z l. konfederacyj radomskiej i barskiej, powst. prawdop. od ok. 1840, prwdr. (w „Tyg. Petersb.") i wyd. os. (t. 1-3) w Petersburgu 1845-46. Zamierzeniem autora było przeciwstawienie dwu środowisk społ.-kult. - szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST POETYCKI

  LIST POETYCKI, utwór wierszem skierowany do określonego adresata, wykorzystujący w swej strukturze przynajmniej jedną z cech istotnych —> listu, pokrewny satyrze, —> odzie lub —> elegii. Twórcami l.p. byli Horacy i Owidiusz. Z twórczości Horacego wywodzi się klas. postać gatunku (N. Boileau, A. Pope...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST

  LIST, wypowiedź pisemna skierowana bezpośrednio do adresata. Dawniej zaliczany jako gatunek prozaiczny do retoryki, przeciwstawionej poetyce. Nowsza teoria literatury odmawia l. miejsca wśród gatunków lit., mimo iż utwory tego typu niejednokrotnie należą do arcydzieł literatury, umieszcza go natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /7 668

  praca w formacie txt

Do góry