Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

  LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie, wykłady A. Mickiewicza w College de France w Paryżu 22 XII 1840-28 V 1844, składające się z 4 kursów, wyd. na podstawie stenogramów i notatek słuchaczy: kurs III (pt. L'Eglise officielle et le messianisme) i IV (pt. L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /4 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

  LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. w Warszawie od 1954 przez Zakład Bibliografii Zalecającej Instytutu Bibliogr. —> Biblioteki Narodowej. Roczny przegląd literatury pięknej pol. i obcej (w przekł. na język pol.), rejestruje publikacje z zakresu prozy beletryst. (powieść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej

  LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wyd. w Warszawie od 1971; początkowo red. W. Kubacki, od września 1972 W. Sadkowski. Pismo publikuje przekłady (wyłącznie z języka oryginału) literatury współcz. i dawniejszej: poezji, prozy beletryst., eseju, krytyki lit., dramatu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA LUDOWA, czasopismo folkloryst.

  LITERATURA LUDOWA, czasopismo folkloryst., wyd. nieregularnie w Warszawie 1957-68 pod red. komitetu (przew. J. Krzyżanowski, sekretarz S. Świrko), wznów. 1972 we Wrocławiu jako „dwumiesięcznik nauk.-lit." pod red. Cz. Hernasa (od poł. 1975 przy współpracy Komitetu Red.); organ Pol. Tow. Ludoznawczego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA I SZTUKA, tygodniowy dodatek lit.-artyst.

  LITERATURA I SZTUKA, tygodniowy dodatek lit.-artyst. do dziennika „Nowa Gazeta" (na przełomie 1906/07 wyd. pt. „Ludzkość"), wyd. w Warszawie 1907-14 pod red. J. Lorentowicza. Ideologicznie zbliżona do postępowej demokracji (tzw. pedecji), L. i Sz. za gł. swe zadanie uznawała szeroką popularyzację...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - HISTORIA

  LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory pisane specjalnie dla młodego czytelnika lub przez niego przyswojone (np. adaptacje dzieł klasyki świat.). Łączy zazwyczaj funkcję estet. z wyrazistym nastawieniem wychowawczym i poznawczym, stawiając sobie za cel...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /27 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA, tygodnik społ.-lit.

  LITERATURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1972-81; w składzie zespołu red. m. in. J. Putrament (red. nacz.), K. Dziewanowski, G. Gotesmann (do 1975), J. Koprowski, R. Matuszewski (do 1976), J. Rogoziński (do 1979), M. Sprusiński, J. Syski. Korzystając ze współpracy uczonych i specjalistów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA

  LITERATURA, termin odnoszący się przede wszystkim do tzw. literatury pięknej, ponadto w ogóle do —> piśmiennictwa (w przypadkach szczegółowych zaopatrzony w przydawkę wyróżniającą, jak np. l. naukowa, fachowa, polit.); gdy przy terminie l. występuje określenie narodu, państwa, całej ludzkości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /6 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITART

  LITART, akademickie koło lit.-artyst. na UJ, działające 1926-35, zał. przez grupę lewicowych działaczy —> Helionu. Pierwszym prezesem L. był W. Zechenter, nast. L. Swieżawski, S. Telega, J.A. Frasik. Do członków należeli m. in.: R. Brandstaetter, J. Braun, M. Czuchnowski, T. Demczyk, K. Filipowicz, A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISZEWSKI JAN

  LISZEWSKI JAN, ur. 10 XI 1852 w Klebarku Wielkim pod Olsztynem, zm. 23 VII 1894 w Olsztynie, poeta lud., publicysta, badacz folkloru, działacz oświat, na Warmii. Był 1879-85 nauczycielem w pol. szkołach, zakładał biblioteki TCL (1882 w Raszągu), 1886 założył —> „Gazetę Olszt.", którą kierował do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt

Do góry