Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LOMPA JÓZEF

  LOMPA JÓZEF, ur. 26 VI 1797 w Oleśnie, zm. 23 III 1863 w Woźnikach pod Lublińcem, śl. działacz nar., folklorysta, poeta i prozaik, publicysta. Pochodził z rodziny drobnomieszczańskiej. Podejmował się dla zarobku różnych prac, był m. in. pisarzem sądowym i skrzypkiem w Oleśnie. W 1815-17 kształcił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /3 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGUS, Logau, JERZY

  LOGUS, Logau, JERZY, ur. w końcu XV w. prawdop. w Świdnicy, zm. 11 IV 1553 we Wrocławiu, poeta, humanista. Studiował w Akad. Krak. 1514-16, gł. pod kier. W. Ecka, później w Wiedniu, Bolonii i Padwie, gdzie uzyskał doktprat praw. Przebywał w Wiedniu, na dworze króla Ferdynanda, na Węgrzech, i na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGAEDY

  LOGAEDY: 1) w metryce antycznej wiersze różnostopowe (—» stopa), złożone najczęściej z —» daktyli i —» trochejów lub —» anapestów i —» jambów, powtarzających się w porządku regularnym lub zmiennym; uznawane za bliskie naturalnemu tokowi mowy; 2) w —» wierszu sylabotonicznym wersy nie dające się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOEPFE, Lopfe, ALFRED

  LOEPFE, Lopfe, ALFRED, ur. 27 VIII 1913 w St. Gallen, szwajc. slawista, tłumacz literatury pol. na język niemiecki. Studiował filologię klas. na uniw. we Fryburgu (doktoryzował się w tym zakresie 1938), uczęszczał też na wykłady slawisty E. Crosa; 1938-39 był stypendystą na UW. Działalność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOECH, Loeaechius, Lechowicz, ANDRZEJ

  LOECH, Loeaechius, Lechowicz, ANDRZEJ, zm. ok. 1637, poeta pochodzenia szkockiego. Uczył się w Braniewie i Wilnie, 1584 student Akad. Krakowskiej. Z Polski wyjeżdżał 1602-03 i ostatecznie ok. 1621. Autor wierszy okolicznościowych i panegirycznych, pisanych przeważnie po łacinie. Przypisywano mu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOCI COMMUNES

  LOCI COMMUNES (łac.), topoi (gr.; w l.p. topos), dosłownie-miejsca wspólne, w klasycznej retoryce powszechnie stosowane i cenione zwroty oratorskie, schematy dowodzenia i perswazji w przemówieniach sądowych, sposoby ujmowania pewnych tematów, przedstawiania opinii mówcy i zjednywania przezeń słuchaczy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITOTA, pomniejszenie

  LITOTA, pomniejszenie: 1) Zastąpienie jakiegoś określenia, najczęściej —> epitetu, jego zaprzeczonym przeciwstawieniem; np. niepiękny - brzydki, nierozrzutny - oszczędny lub skąpy, itp. L., podobnie jak —> eufemizm, osłabia ostrość sformułowań, jednak w pewnych przypadkach, np. wsparta szczególną —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Litwę i Polskę łączyła w przeszłości kilkuwiekowa wspólnota państwowa. Stolica Litwy —» Wilno była" jednym, z ważnych ośrodków rozwoju kultury pol. i miejscem styku obu kultur. Do piśmiennictwa litew. wpływypol. przenikały początkowo przez łacinę, język...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /14 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA

  LITEWSKA SZKOŁA BAROKOWA, grupa dramatopisarzy jezuickich działających w prowincji litew. w 2 poł. XVII w., związana wspólnym doświadczeniem życiowym (zakon, pobyt za granicą) oraz kontaktami osobistymi (wspólne miejsca pobytu: Wilno, Warszawa, Pułtusk, Kroże). W skład jej wchodziły 4 pokolenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

  LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt

Do góry