Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŁOPALEWSKI TADEUSZ

  ŁOPALEWSKI TADEUSZ, ur. 17 VIII 1900 w Ostrowach pod Kutnem, zm. 30 III 1979 w Warszawie, prozaik, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Podczas I wojny świat, znalazł się w Petersburgu, gdzie debiutował 1917 w prasie polskiej. W 1923 osiadł w Wilnie i prowadził tu żywą działalność kult., m. in. jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOPACIŃSKI HIERONIM, pseud. Rafał Lubicz

  ŁOPACIŃSKI HIERONIM, pseud. Rafał Lubicz, ur. 30 IX 1860 w Ośnie Górnym (Kujawy), zm. 25 VIII 1906 w Lublinie, filolog, bibliofil, folklorysta. Po studiach hist.-filol. na ros. UW (1879-83) był od 1884 nauczycielem gimn. w Lublinie; czł. AU (1900). Utrzymując przyjacielskie kontakty nauk. m. in. z J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOMŻA i jej związki z literaturą

  ŁOMŻA, miasto woj. nad Narwią, na wsch. Mazowszu. W X-XII w. gród warowny, strzegący przeprawy przez rzekę. Z pierwszym tutejszym kościołem, który stanął na Górze Św. Wawrzyńca (dziś wieś Stara Łomża) związana była według tradycji działalność hagiografa Brunona z Kwerfurtu (X/XI w.). W 2...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /6 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOJKA ALEH

  ŁOJKA ALEH, ur. 1 V 1931 w Słonimie, białorus. historyk literatury, poeta i krytyk lit., uwzględniający w swojej pracy pol.-białorus. związki społeczno-literackie. W 1953 ukończył studia filol. na uniw. w Mińsku; doktorat uzyskał 1956 (Adam Mickiewicz i biełaruskaja litaratura, wyd. 1959) i od tego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOBODOWSKI JÓZEF

  ŁOBODOWSKI JÓZEF, ur. 19 III 1909 w Purwiszkach na Suwalszczyźnie, poeta, prozaik, tłumacz i publicysta. W 1914-22 w Rosji, po powrocie do kraju w Lublinie, związał się z kręgiem J. Czechowicza i awangardą lubelską. Początkowo bliski radykalnej lewicy artyst., red. pism „Barykady" (1932) i „Dźwigary"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘTOWSKI LUDWIK

  >

  Wspomnienia pamiętnikarskie, oprac, i wstęp (przedr. w: Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich, t. 1, Kr. 1963) H. Barycz, wyd. 2 uzup. Wr. 1956. PSB 18 (H. Barycz); SPKP (J. Długosz).

  Zofia Lewinówna

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘTOWSKI JULIAN, właśc. Władysław Książek

  ŁĘTOWSKI JULIAN, właśc. Władysław Książek, ur. 2 II 1857 w Krakowie, zm. 12 V 1897 w Warszawie, prozaik, dramaturg, poeta, dziennikarz. Początkowo pracował jako zecer w drukarni „Czasu". Od 1879 mieszkał w Warszawie, pracował w redakcji —> „Echa", od 1882 w „Słowie". Był związany ze środowiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘGA, Lenga, WŁADYSŁAW JAN

  >

  PSB 18 (W. Bieńkowski); A. WOLNIKOWSKI W.Ł., Roczn. Grudz. 2 (1961); A. ZBIERSKI W.Ł., Roczn. Gd. 29/30 (1971); J. POWIERSKI W.Ł., w: Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu (zbiór.), W. 1975.

  Andrzej Bukowski

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘGOWSKI JÓZEF, pseud. Dr Nadmorski

  ŁĘGOWSKI JÓZEF, pseud. Dr Nadmorski ur. 6 I 1852 w Michorowie pod Sztumem, zm. 13 XI 1930 w Poznaniu, etnograf i folklorysta. Syn chłopa, po studiach filol.-hist. we Wrocławiu i Królewcu uczył 1881-1915 w gimn. na Pomorzu i w Wielkopolsce; 1918-20 zajmował się organizacją szkolnictwa pol.; czł. Pozn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁEPKI, Łepkyj, BOHDAN NESTOR

  ŁEPKI, Łepkyj, BOHDAN NESTOR, ur. 4 XI 1872 w Krogulcu (Podole), zm. 21 VII 1941 w Krakowie, ukr. poeta i prozaik, badacz i popularyzator literatury ukr. wśród Polaków i literatury pol. wśród Ukraińców. Studiował filologię słow. w Wiedniu, Lwowie i Krakowie. Od 1899 nauczyciel gimn. i lektor języka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /04.03.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt

Do góry